Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy


Domaszowice, dnia 02 lutego 2022 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Domaszowice i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

Dokument został uchwalony Uchwałą nr XXXI.246.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 stycznia 2022 roku i znajduje się wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tejże ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, w pokoju nr 5.

Wójt Gminy Domaszowice

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice - Uchwała Nr XXXI.246.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 stycznia 2022 roku

PDFUchwała.XXXI.246.2022.2022-01-28 w sprawie Studium zagospodarowania przestrzennego.pdf (7,13MB)

PDFstudium zalacznik nr 1 tekst studium.pdf (5,05MB)

JPEGstudium zalacznik nr 2 rysunek kierunki.jpeg (109,58KB)

JPEGstudium zalacznik nr 3 rysunek uwarunkowania.jpeg (107,82KB)

PDFstudium zalacznik nr 4 rozstrzygniecie uwag.pdf (149,96KB)

ZIPstudium zalacznik nr 5 plik gml.zip (90,78KB)

 Studium - wyłożenie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

JPEGDomaszowice studium prognoza srodowisko rysunek wylozenie.jpeg (117,83KB)
PDFDomaszowice studium prognoza srodowisko rysunek wylozenie.pdf (16,37MB)
PDFDomaszowice studium prognoza srodowisko TEKST wylozenie.pdf (1,06MB)
JPEGDomaszowice studium rysunek kierunki wylozenie.jpeg (105,67KB)
PDFDomaszowice studium rysunek kierunki wylozenie.pdf (15,39MB)
JPEGDomaszowice studium rysunek uwarunkowania wylozenie.jpeg (104,31KB)
PDFDomaszowice studium rysunek uwarunkowania wylozenie.pdf (14,87MB)
PDFDomaszowice studium TEKST wylozenie.pdf (5,05MB)
 


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r.

PDFTekst cz. I.pdf (764,91KB)

PDFTekst cz. II.pdf (527,12KB)

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/11/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r.

PDFMapa.pdf (27,26MB)

 

Projekty:


III wyłożenie do zmiany studium:

PDFUwarunkowania TEKST JEDNOLITY.pdf (780,61KB)
PDFPROGNOZA Domaszowice 2015.pdf (515,82KB)
PDFDOMASZOWICE STUDIUM ZMIANA PROGNOZA 03,11,2014.pdf (13,28MB)
PDFDOMASZOWICE STUDIUM 17,02,2015.pdf (12,36MB)PDFKierunki Rozwoju TEKST JEDNOLITY.pdf (526,20KB)


PDFzmiany.pdf (185,92KB)

PDFRYSUNEK ZMIANA STUDIUM PROGNOZA.pdf (15,45MB)

PDFRYSUNEK ZMIANA STUDIUM KIERUNKI.pdf (14,59MB)


PDFDOMASZOWICE STUDIUM 03,11,2014.pdf (13,30MB)
PDFDOMASZOWICE STUDIUM ZMIANA PROGNOZA 03,11,2014.pdf (13,28MB)
PDFDOMASZOWICE TEKST PROGNOZY.pdf (517,89KB)
PDFDOMASZOWICE TEKST ZMIANY STUDIUM.pdf (149,49KB)