Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Domaszowice, dnia 03.08.2015 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Domaszowice  NR VII.29.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.  Wójt  Gminy  przeznacza  do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców  na okres 3 lat:

Obręb Domaszowice

- działka numer 5/59 o pow. 0.3,0001 ha, km 3, KW OP1U/00085389/9          

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 1,2852 q żyta                               

Obręb Dziedzice

- działka numer 74/8 o pow. 0,21 ha, km 1, KW OP1U/00036401/2             

-  Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 0,6093 q żyta                               

Obręb Nowa Wieś

- działka numer  5/3 o pow. 0.08 ha km 1, KW OP1U/00042898/7           

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - zw.

Obręb Siemysłów

- działka numer 396/19 /część/  o pow. 0.46 ha ,km 3, KW OP1U/00077388/3

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - zw.

Obręb Gręboszów

- działka numer  157/11/część/ o pow. 0,15 ha, km 1, KW OP1U/00017399/5

-  Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 0,6093 q żyta                               

W planie  zagospodarowania przestrzennego  nieruchomości oznaczone są symbolem: działka nr   5/59 symbol  2US – tereny usług sportu i rekreacji, działka nr 74/8 symbol MM- tereny zabudowy mieszanej , działka nr 5/3 symbol MM- tereny zabudowy mieszanej, działka nr 396/19, symbol Ups – tereny usług sportu, działka nr 157/11, symbol MU- tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach , I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectw Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, , Nowa Wieś i Siemysłów na okres 21 dni tj od dnia 03 sierpnia  2015 do 25.08.2015 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

                                                                                                Wójt Gminy Domaszowice