Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na remont dachu w świetlicy wiejskiej we Włochach

Domaszowice, dnia 24.06.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

  1. Przedmiot zamówienia

Remont dachu  świetlicy wiejskiej we Włochach o pow. 400 m ²:

- demontaż rynien i rur spustowych oraz pasów opierzeniowych nadrynnowych,

- montaż pasów opierzeniowych nadrynnowych i haków rynnowych oraz rynien i rur spustowych,

- położenie wierzchniej warstwy pokrycia dachowego, grubość papy 4 mm -  zgrzanie papy.

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 1 lipca 2015 r.
  2. Warunki płatności: przelew 14 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Edyta Matkowska
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie prac wymienionych w przedmiocie zamówienia.
  5. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – 100 %.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                     Zenon Kotarski

                                                                                                            / - /