Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i utylizację wyborów azbestowych

Domaszowice, dnia 24.06.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

  1. Przedmiot zamówienia

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych o łącznej powierzchni 4 116,40 m² w tym:

- 3 426,28 m² ulokowanych na pokryciach dachowych, przeznaczonych do demontażu, transportu i utylizacji

- 690,12 m² magazynowanych, przeznaczonych tylko do transportu i utylizacji.

Podana ilość wyrobów azbestowych znajduje się na terenie Gminy Domaszowice.

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 1 lipca 2015 r.
  2. Warunki płatności: przelew 14 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 m² demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych oraz cenę netto i brutto za 1 m² transportu i utylizacji wyrobów azbestowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – 100 %.

 

                                                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                      Zenon Kotarski

                                                                                                             / - /