Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY KW OP1U/00017197/9

Domaszowice 2014-12-04

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych  do  dzierżawy

W związku z podjętym zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice NR OR.0050.123.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Wójt Gminy wyznacza do dzierżawy:

Obręb Włochy

- część działki nr 125/4 o pow. 0,0771 ha        -    Wysokość rocznego czynszu

  km 1, KW OP1U/00017197/9                    dzierżawnego wynosi – 0,2313 q żyta.                                

         W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włochy działka numer 125/4 oznaczona jest symbolem MM - tereny zabudowy mieszanej.

        Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I - rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

        Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Nowa Wieś i Siemysłów na okres 21 dni tj. od dnia 4 grudnia 2014 do 29 grudnia 2014 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl

     Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. nr 10.

   Wójt Gminy

                                                                                  Domaszowice