Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomości określone w księgach KW OP1U00041751/8, KW OP1U00086914/6, KW OP1U00042897/0

O G Ł O S Z E NI E

     Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2014 poz.518 ze zm.) i  §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

Nieruchomości  położonej w miejscowości Włochy obejmującej działkę numer 189/3 o powierzchni 1,0700 ha, km 2, księga wieczysta numer KW OP1U00041751/8. 

Działka niezabudowana o dobrej przydatności  rolniczej, użytkowana rolniczo o dogodnej lokalizacji względem terenów zabudowanych  w otoczeniu  gruntów rolnych, bez  wyposażenia w urządzenia do produkcji rolnej.

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włochy działka numer 189/3 oznaczona jest symbolem RP - tereny  użytków rolnych bez prawa zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto              32 000,00 zł

Wysokość wadium:                                                3 200,00 zł

Minimalne postąpienie:                                             400,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 30 października 2014 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 24 października 2014 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

                                                                                                               Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2014-09-29


O G Ł O S Z E NI E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2014 poz.518) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

II  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości  Siemysłów obejmującej działkę numer 221 o pow. 0.2000 ha  z karty mapy 2, księga wieczysta numer OP1U00086914/6. 

Działka o przeznaczeniu w części 40% pod zabudowę mieszaną i w 60% tereny rolne w otoczeniu terenów zabudowy wiejskiej, uzbrojenie sieciowe energia elektryczna, woda, dojazd dogodny

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siemysłów działka numer 221 oznaczona jest symbolem MM- tereny zabudowy mieszanej  i RP - tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                 9 000,00 zł

Wysokość wadium:                                                     900,00 zł

Minimalne postąpienie:                                               100,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 30 października 2014 r. o godzinie 13.15 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 24 października 2014 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2014-09-29


O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz.518) i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Strzelce obejmującej działkę numer 120/1 o pow. 0.3300 ha z karty mapy 3, księga wieczysta numer OP1U00042897/0.

Działka w otoczeniu terenów zabudowy wiejskiej, uzbrojenie sieciowe energia elektryczna, woda, dojazd dogodny.

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzelce, działka numer 120/1 oznaczona jest symbolem 16 ZMU - tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto               38 000,00

Wysokość wadium:                                                  3 800,00

Minimalne postąpienie:                                               400,00

Przetarg odbędzie się dnia 30 października 2014 r. o godzinie 13.20 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 24 października 2014 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski 
 

Domaszowice 2014-09-29