Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie cenowe - równanie i uzupełnianie ubytków kruszywem na drogach gminnych

                             

Domaszowice, dnia 28.07.2014

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

Równanie i uzupełnianie ubytków kruszywem na drogach gminnych w miejscowościach: Wielołęka, Gręboszów, Nowa Wieś, Woskowice Górne, Włochy, Strzelce i Dziedzice.

Łączna ilość godzin: ok. 150

 

  1. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2014 r.

 

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

  1. Termin złożenia oferty: do 4 sierpnia 2014 r.

 

  1. Warunki płatności: przelew 14 dni

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska

 

  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 godz. usługi.

 

  Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                                                     i pozyskiwania środków unijnych

                                                                                                                      Marta Morga