Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o przetargu publicznym nieograniczonym na sprzedaż działek w miescowości Nowa Wieś

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice   o g ł a s z a   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości nie zabudowanej położonej w miejscowości Nowa Wieś obejmującej działkę numer  11 o powierzchni 0.5000 ha, k.m. 1, księga  wieczysta numer OP1U/00065928/4. Działka nie zabudowana, położona w regionie wiejskim w otoczeniu zabudowy mieszanej. Dojazd dogodny, uzbrojenie sieciowe działki: energia elektrucznai woda – w bliskości. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś  działka numer 11 oznaczona jest symbolem MM – teren zabudowy mieszanej w części frontowej 3000 m² oraz RP - teren użytków rolnych w pozostaウej części  2000 m². Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy   Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto              36 114,80 zł

Wysokość wadium :                                                3 612,00 zł

Minimalne postąpienie :                                             400,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2013 r. o godzinie 14.00 w Sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 0011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 5 września 2013 roku.Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu  oraz koszty geodezyjne w kwocie 376,00 zł płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

  

Domaszowice 2013-08-09                                                                    

                                                                                     Wójt  Gminy

                                      Zenon Kotarski

 


O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice   o g ł a s z a   I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości nie zabudowanej położonej w miejscowości Nowa Wieś obejmującej działkę numer 56/3 o powierzchni 0.1020 ha, k.m. 1, księga wieczysta numer OP1U/00065928/4. Działka nie zabudowana, położona w regionie wiejskim w otoczeniu terenów niskiej przydatności rolniczej oraz terenu letniskowego bez urządzonej infrastruktury. Działka nie uzbrojona.W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś oznaczona jest symbolem MN – teren zabudowy letniskowej. Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne  Gminy   Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                2 007,36 zł

Wysokość wadium :                                                    201,00 zł

Minimalne postąpienie :                                               30,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2013 r. o godzinie 14.30 w Sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 0011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 5 września 2013 roku.Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu  oraz koszty geodezyjne w kwocie 376,00 zł płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

  

Domaszowice 2013-08-09                                                                        

 

                                                                                   Wójt  Gmin

                                     Zenon Kotarski