Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445: z 2013 r. poz. 21), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaszowice uchwały Nr XXIII.170.2013 z dnia  23 maja 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice w zakresie wyznaczenia terenów pod lokalizację elektrowni  wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych, wyznaczenia strefy ochronnej wokół obiektu K-2925 oraz zabudowy mieszkaniowej we wsi Nowa Wieś.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice.

Wnioski  należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Domaszowicach ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                  Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                              Zenon Kotarski