Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 13.00                             INFORMACJA! W dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy Domaszowice będzie nieczynny! Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: środa, 19-12-2018
Imieniny Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Szukaj na stronach BIP

REJESTRY

- Rejestr numeracji budynków i mieszkań
pok. nr 10, u Heleny Małaczyńskiej

- Rejestr wydawanych druków ścisłego zarachowania
pok. nr 9, u Anny Swędrak

- Rejestr wydawanych decyzji o warunkach zabudowy
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6, u Stanisławy Kramarz

- Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
udostępniany zgodnie z zasadami zawartywi w ustawie z dnia 27-04-2001r. - Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 01-10-2002r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25-02-2003r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat
w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6, u Stanisławy Kramarz oraz pok. nr 8, u Marcina Koreckiego

- Rejestr uchwał Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6, u Stanisławy Kramarz

- Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6, u Stanisławy Kramarz

- Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6, u Stanisławy Kramarz

- Rejestr decyzji celu publicznego
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6, u Stanisławy Kramarz

- Rejestr założonych zbiorów danych osobowych
pok. nr 6, u Cezarego Biernackiego


- Rejestr wpływających wniosków o udostępnienie danych osobowych
pok. nr 6, u Cezarego Biernackiego


- Rejestr pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
pok. nr 6, u Cezarego Biernackiego


- Rejestr wniosków o wydanie dowodów osobistych
pok. nr 4, u Anny Bodzioch

- Rejestr zagubionych dowodów osobistych
pok. nr 4, u Anny Bodzioch

- Rejestr przekazanych kopert osobowych
pok. nr 4, u Anny Bodzioch

- Rejestr żądanych kopert dowodowych
pok. nr 4, u Anny Bodzioch

- Rejestr zameldowań na pobyt stały
pok. nr 4, u Anny Bodzioch

- Rejestr zameldowań cudzoziemców
pok. nr 4, u Anny Bodzioch

- Rejestr zameldowań na pobyt czasowy do 3 miesięcy
pok. nr 4, u Anny Bodzioch

- Rejestr zameldowań na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
pok. nr 4, u Anny Bodzioch

- Rejestr skarg i wniosków
pok. nr 4, u Anny Bodzioch

- Rejestr pism przychodzących – książka kancelaryjna
pok. nr 1, u Marzenny Balickiej

- Rejestr aktów urodzenia
Urząd Stanu Cywilnego, u Ireneusza Żyły

- Rejestr aktów małżeństw
Urząd Stanu Cywilnego, u Ireneusza Żyły

- Rejestr aktów zgonu
Urząd Stanu Cywilnego, u Ireneusza Żyły

- Rejestr zarządzeń Wójta Gminy
pok. Nr 4, u Anny Bodzioch


- Rejestr uchwał Rady Gminy
pok. Nr 4, u Marioli Czochór