Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 13.00           Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy          Informacje o jakości powietrza          Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)         Czad i ogień!          GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień        

Dziś jest: sobota, 23-02-2019
Imieniny Damiana, Romana, Romany

Szukaj na stronach BIP

REJESTRY

- Rejestr numeracji budynków i mieszkań
pok. nr 10,

- Rejestr wydawanych druków ścisłego zarachowania
pok. nr 9,

- Rejestr wydawanych decyzji o warunkach zabudowy
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6,

- Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
udostępniany zgodnie z zasadami zawartywi w ustawie z dnia 27-04-2001r. - Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 01-10-2002r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25-02-2003r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat
w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6,

- Rejestr uchwał Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6,

- Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6,

- Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6,

- Rejestr decyzji celu publicznego
udostępniany bezpłatnie w godz. pracy Urzędu, pok. nr 6,

- Rejestr wniosków o wydanie dowodów osobistych

 

pok. nr 4,
- Rejestr zagubionych dowodów osobistych
pok. nr 4,
- Rejestr przekazanych kopert osobowych
pok. nr 4,

- Rejestr żądanych kopert dowodowych
pok. nr 4,

- Rejestr zameldowań na pobyt stały
pok. nr 4,

- Rejestr zameldowań cudzoziemców
pok. nr 4,

- Rejestr zameldowań na pobyt czasowy do 3 miesięcy
pok. nr 4,

- Rejestr zameldowań na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
pok. nr 4,

- Rejestr skarg i wniosków
pok. nr 4,

- Rejestr pism przychodzących – książka kancelaryjna
pok. nr 1,

- Rejestr aktów urodzenia
Urząd Stanu Cywilnego,

- Rejestr aktów małżeństw
Urząd Stanu Cywilnego,

- Rejestr aktów zgonu
Urząd Stanu Cywilnego,

- Rejestr zarządzeń Wójta Gminy
pok. Nr 13,


- Rejestr uchwał Rady Gminy
pok. Nr 13,