Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 13.00           Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy          Informacje o jakości powietrza          Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)         Czad i ogień!          GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień        

Dziś jest: sobota, 23-02-2019
Imieniny Damiana, Romana, Romany

Szukaj na stronach BIP

Organizacja

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia - patrz: PDFZarządzenie Nr OR.120.11.2017 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice.pdf

Kierownikiem urzędu jest Wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Domaszowicach przedstawia się następująco:

JPEGSchemat Organizacyjny Urzędu Gminy Domaszowice.jpeg

Jednostki organizacyjne gminy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach
Kierownik – Bożena Białkowska

ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
tel./fax. 419 44 51

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach
Kierownik – Edyta Matkowska
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
tel./fax. 410 82 50

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach
Dyrektor – Bożena Hendrysiak
ul. Kolejowa 2, 46-146 Domaszowice
tel. 419 41 93

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem
Dyrektor – Elżbieta Idzi
Polkowskie 52, 46-146 Domaszowice
tel. 419 41 80

Publiczne Przedszkole w Domaszowicach
Dyrektor – Alicja Lew
Sportowa 2, 46-146 Domaszowice
tel. 419 43 89

Poprzednie regulaminy:

PDFZarządzenie.OR.120.5.2017.2017-04-11 w sprawie regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.16.2016.2016-11-18 w sprawie zm regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.10.2016.2016-07-28 w sprawie regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.2.2016.2016-01-04 Regulamin organizacyjny.pdf

PNGschemat organizacyjny 04 stycznia 2016.png

PDFZarządzenie.OR.120.12.2015.2015-10-23 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UG.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.13.2015.2015-11-03 zmiana Regulaminu Organizacyjnego UG.pdf

JPEGschemat organizacyjny.jpeg

PDFZarządzenie.OR.120.9.2015.2015-09-04 w spr. zmiany regulaminu organizacyjnego UG Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.14.2014.2014-10-01 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.14.2014.2014-10-01 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.2.2014.2014-02-18 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.3.2014.2014-03-24 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.5.2014.2014-04-10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.9.2013.2013-07-01 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego UG Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.5.2013.2013-01-10 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.7.2013.2013-04-30 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.pdf

DOCRegulamin kontroli wewnętrznej.doc

DOCRegulamin organizacyjny nowy 05.2009.doc

DOCSchemat organizacyjny nowy 05.2009.doc

JPEGSchemat organizacyjny Urzędu Gminy Domaszowice.jpeg