Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)       Informacje o jakości powietrza     GAZETA GMINY DOMASZOWICE - dostępny już nr 4 wydania     Spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych oraz Spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne

Dziś jest: sobota, 20-01-2018
Imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana

Szukaj na stronach BIP

Organizacja

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia - patrz:

PDFZarządzenie.OR.120.10.2016.2016-07-28 w sprawie regulaminu organizacyjnego.pdf zmiany: PDFZarządzenie.OR.120.16.2016.2016-11-18 w sprawie zm regulaminu organizacyjnego.pdf

Kierownikiem urzędu jest Wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (patrz PDFWYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY.pdf).

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Domaszowicach przedstawia się następująco:

JPEGschemat org zm 18112016-page-001(1).jpeg

Jednostki organizacyjne gminy:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik – Bożena Białkowska

ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
tel./fax. 419 44 51

Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik – Edyta Matkowska
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
tel./fax. 410 82 50

Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach
Dyrektor – Bożena Hendrysiak
ul. Kolejowa 2, 46-146 Domaszowice
tel. 419 41 93

Szkoła Podstawowa w Polkowskiem
Dyrektor – Elżbieta Idzi
Polkowskie 52, 46-146 Domaszowice
tel. 419 41 80

Publiczne Przedszkole w Domaszowicach
Dyrektor – Alicja Lew
Sportowa 2, 46-146 Domaszowice
tel. 419 43 89

Poprzednie regulaminy:

PDFZarządzenie.OR.120.2.2016.2016-01-04 Regulamin organizacyjny.pdf

PNGschemat organizacyjny 04 stycznia 2016.png

PDFZarządzenie.OR.120.12.2015.2015-10-23 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UG.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.13.2015.2015-11-03 zmiana Regulaminu Organizacyjnego UG.pdf

JPEGschemat organizacyjny.jpeg

PDFZarządzenie.OR.120.9.2015.2015-09-04 w spr. zmiany regulaminu organizacyjnego UG Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.14.2014.2014-10-01 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.14.2014.2014-10-01 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.2.2014.2014-02-18 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.3.2014.2014-03-24 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.5.2014.2014-04-10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.9.2013.2013-07-01 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego UG Domaszowice.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.5.2013.2013-01-10 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie.OR.120.7.2013.2013-04-30 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego.pdf

DOCRegulamin kontroli wewnętrznej.doc

DOCRegulamin organizacyjny nowy 05.2009.doc

DOCSchemat organizacyjny nowy 05.2009.doc

JPEGSchemat organizacyjny Urzędu Gminy Domaszowice.jpeg