Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 4(9) 2018 wyd lipiec-sierpień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: poniedziałek, 15-10-2018
Imieniny Jadwigi, Leonarda, Teresy

Szukaj na stronach BIP

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

Gminna Biblioteka Publiczna
Edyta Matkowska
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
tel. 410 82 50, e-mail:Została powołana uchwałą Nr XVIII/214/2001 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach (patrz załącznik). Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Rada Gminy, która zapewnia jej środki niezbędne do jej utrzymania i rozwoju. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu. Celem Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności gminy Domaszowice oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

DOCUCHWAŁA Nr XVIII.214.2001 w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach.doc

DOCSTATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMASZOWICACH.doc 

Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu oraz stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym,
- popularyzowanie książki i czytelnictwa,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- prowadzenie pełnej dokumentacji zasobu bibliotecznego,
- szczególna ochrona i konserwacja materiałów bibliotecznych wchodzących w skład zasobu.
Obecnie w zasobach bibliotecznych znajduje się 17.030 woluminów o różnej tematyce. Zarejestrowanych jest 545 czytelników z terenu gminy.