Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publiczne Przedszkole w Domaszowicach

Dyrektor - Alicja Lew
ul. Sportowa 2, 46-146 Domaszowice
tel. 77 419 43 89

Przedszkole położone jest w bezpiecznym oddaleniu od ruchliwych dróg, blisko terenów zielonych i lasu. Prowadzi nieodpłatną działalność edukacyjną w zakresie wychowania przedszkolnego, dokonuje rekrutacji dzieci z terenu całej gminy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

W przedszkolu również obowiązuje i przestrzegana jest zasada Hipokratesa, stosowana w medycynie: Primum non nocere- "Po pierwsze nie szkodzić", aby nie zaszkodzić dziecku przez nieświadomość swego postępowania.

Przedszkole jest wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzieci mają swobodny dostęp do książek, albumów, gier i pomocy dydaktycznych.  Prowadzone są ponadto dodatkowe zajęcia.

W przedszkolu działa reprezentacja rodziców, która wspiera zarządzanie placówką zgodnie z jej statutem.

Szczegółowe informacje i aktualności na stronie: http://www.ppdomaszowice.opx.pl


 

Klauzula informacyjna

dla dzieci i rodziców Publicznego Przedszkola w Domaszowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Publiczne Przedszkole w Domaszowicach ul. Sportowa 2,  46- 146 Domaszowice.
 2. Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach jest pani Justyna Matysik,  tel. 774194389,  
   e-mail ppdomaszowice@onet.pl
 3. Dane będą przetwarzane zgodnie z wnioskiem i żądaniem składającego wniosek lub w wyniku realizacji przez Publiczne Przedszkole w Domaszowicach zadań publicznych.
 4. Dane będą mogły być udostępniane:

1) uprawnionym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

1) warunkiem prowadzenia sprawy w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach. Podanie danych wynika z przepisów prawa;

2) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia spraw w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

                                                                                             Alicja Lew

Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                         w Domaszowicach