Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Szkoła Podstawowa w Polkowskiem

Strona archiwalna

 

Szkoła Podstawowa
im. Władysława Broniewskiego
w Polkowskiem 46-146 Domaszowice

Dyrektor Elżbieta Idzi
tel. 77 419 41 80
polkowskie@gmail.com

NIP: 752-13-59-173       REGON:001166323


Klauzula informacyjna

dla dzieci i rodziców Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego, Polkowskie 52,  46- 146 Domaszowice.
  2. Inspektorem ochrony danych  Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem jest pani Teresa Kuklińska,  tel. 774194180, e-mail polkowskie@gmail.com
  3. Dane będą przetwarzane zgodnie z wnioskiem i żądaniem składającego wniosek lub w wyniku realizacji przez Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem zadań publicznych.
  4. Dane będą mogły być udostępniane:

1) uprawnionym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

1) warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem. Podanie danych wynika z przepisów prawa;

2) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia spraw w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskiem .

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

                                                                                            

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Władysława Broniewskiego

                                                                                         w Polkowskiem