GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 3 gazety już dostepny!   

Dziś jest: piątek, 17-11-2017
Imieniny Grzegorza, Salomei, Walerii

Szukaj na stronach BIP

Szkoła Podstawowa w Polkowskiem

Szkoła Podstawowa
im. Władysława Broniewskiego
w Polkowskiem 46-146 Domaszowice

Dyrektor Elżbieta Idzi

tel. 77 419 41 80
polkowskie@gmail.com

NIP: 752-13-59-173       REGON:001166323


Jest to szkoła licząca 5 oddziałów w klasach od 0-V, do których uczęszcza 74 dzieci. Proces edukacyjny prowadzi 12 nauczycieli, w tym 5 nauczycieli zatrudnionych na określone godziny, a 2 nauczycieli uzupełnia etat w innej szkole na terenie gminy.

Szkoła jest placówką dobrze wyposażoną. Znajduje się tu między innymi sala gimnastyczna, dobrze wyposażona kuchnia ze stołówką oraz biblioteka licząca ponad 6 tysięcy woluminów. W bibliotece odbywają się zajęcia, podczas których uczniowie czytają książki, grają w szachy, warcaby i inne gry planszowe oraz przygotowują różnotematyczne gazetki szkolne. Szkoła ponadto prowadzi własną kronikę, w której starannie spisywane są wszystkie ważne wydarzenia z życia szkoły.

Samorząd Uczniowski:
Samorządność powoli, lecz konsekwentnie wkracza do wszystkich dziedzin życia szkoły, realizując autorski program "Demokracja przez uczestnictwo" pod okiem opiekuna Lidii Brus. Na początku szkoła zorganizowała akcję przedwyborczą, a następnie wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z opracowaną i przyjętą wcześniej ordynacją wyborczą. Działalność samorządową rozpoczęto od wspólnego wyłonienia zadań do wykonania, a następnie sporządzenia planu działania. Starano się, by plan ten był opracowany na miarę potrzeb, sił, możliwości i warunków. Dlatego jest on realny i otwarty. Radzie Samorządu Uczniowskiego podlegają dwie sekcje:

- sekcja kulturalno-oświatowa

- sekcja gospodarcza.

Młodzież szkolna jest inicjatorem większości prac, uroczystości i imprez szkolnych. Samorząd Uczniowski tworzy i podtrzymuje tradycjie i obyczaje szkoły.

 

Opiekun Samorządu - Lidia Brus


Samorząd Uczniowski podejmuje decyzje dotyczące organizacji życia szkoły. Inicjuje prace społeczno-użyteczne, dba o klasy i pracownie. Podtrzymuje i przekazuje tradycje kulturowe i obyczaje szkoły. Przygotowuje ponadto uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Samorząd Uczniowski włącza się w sprawy ogólnoszkolne. Organizuje międzyszkolne i indywidualne zawody sportowe, przygotowuje apele, akademie i inne uroczystości szkolne. Pod kierunkiem Samorządu Uczniowskiego swoją działalność prowadzi PCK, LOP i Spółdzielnia Uczniowska.

Ekoklub:
Na terenie szkoły działa "Ekoklub" do którego należą uczniowie kl. I-III. Opiekunami są Mirosława Mentek i Maria Nowakowska.
Zadania "Ekoklubu" to głównie podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, uczenie właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody oraz rozbudzanie potrzeby kontaktu z nią.

Program "Ekoklubu":

Założenia programowe:

- wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego,

- wzmocnienie poczucia tożsamości z najbliższym środowiskiem,

- wspomaganie rozwoju dziecka w przyjazdnym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z nim.

Cele programu:

- kształtowanie poczucia przynależności do społeczności swojej szkoły, środowska lokalnego, regionu,

- podniesienie jakości podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska,

- uczenie właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody,

- rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą.

Bloki tematyczne p