Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)       Informacje o jakości powietrza     GAZETA GMINY DOMASZOWICE - dostępny już nr 4 wydania     Spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych oraz Spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne

Dziś jest: sobota, 20-01-2018
Imieniny Fabioli, Miły, Sebastiana

Szukaj na stronach BIP

Szkoła Podstawowa w Polkowskiem

Szkoła Podstawowa
im. Władysława Broniewskiego
w Polkowskiem 46-146 Domaszowice

Dyrektor Elżbieta Idzi

tel. 77 419 41 80
polkowskie@gmail.com

NIP: 752-13-59-173       REGON:001166323


Jest to szkoła licząca 5 oddziałów w klasach od 0-V, do których uczęszcza 74 dzieci. Proces edukacyjny prowadzi 12 nauczycieli, w tym 5 nauczycieli zatrudnionych na określone godziny, a 2 nauczycieli uzupełnia etat w innej szkole na terenie gminy.

Szkoła jest placówką dobrze wyposażoną. Znajduje się tu między innymi sala gimnastyczna, dobrze wyposażona kuchnia ze stołówką oraz biblioteka licząca ponad 6 tysięcy woluminów. W bibliotece odbywają się zajęcia, podczas których uczniowie czytają książki, grają w szachy, warcaby i inne gry planszowe oraz przygotowują różnotematyczne gazetki szkolne. Szkoła ponadto prowadzi własną kronikę, w której starannie spisywane są wszystkie ważne wydarzenia z życia szkoły.

Samorząd Uczniowski:
Samorządność powoli, lecz konsekwentnie wkracza do wszystkich dziedzin życia szkoły, realizując autorski program "Demokracja przez uczestnictwo" pod okiem opiekuna Lidii Brus. Na początku szkoła zorganizowała akcję przedwyborczą, a następnie wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z opracowaną i przyjętą wcześniej ordynacją wyborczą. Działalność samorządową rozpoczęto od wspólnego wyłonienia zadań do wykonania, a następnie sporządzenia planu działania. Starano się, by plan ten był opracowany na miarę potrzeb, sił, możliwości i warunków. Dlatego jest on realny i otwarty. Radzie Samorządu Uczniowskiego podlegają dwie sekcje:

- sekcja kulturalno-oświatowa

- sekcja gospodarcza.

Młodzież szkolna jest inicjatorem większości prac, uroczystości i imprez szkolnych. Samorząd Uczniowski tworzy i podtrzymuje tradycjie i obyczaje szkoły.

 

Opiekun Samorządu - Lidia Brus


Samorząd Uczniowski podejmuje decyzje dotyczące organizacji życia szkoły. Inicjuje prace społeczno-użyteczne, dba o klasy i pracownie. Podtrzymuje i przekazuje tradycje kulturowe i obyczaje szkoły. Przygotowuje ponadto uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Samorząd Uczniowski włącza się w sprawy ogólnoszkolne. Organizuje międzyszkolne i indywidualne zawody sportowe