Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT NA 2007r.

STAWKI PODATKÓW NA ROK 2007 W GMINIE DOMASZOWICE

 

Rodzaj podatku lub opłaty

Stawka podatku lub opłaty

Zwolnienia

Podatek rolny

33,00 zł za 1q żyta – stawka obniżona przez Radę Gminy, patrz: PDFUchwała III.12.2006.PDF (26,34KB)

 

-

Podatek od nieruchomości

patrz: PDFUchwała II.10.06.PDF (64,60KB)

 patrz: PDFUchwała II.10.06.PDF (64,60KB)

Podatek od posiadania psów

patrz: PDFUchwała II.9.06.PDF (38,78KB)

patrz: PDFUchwała II.9.06.PDF (38,78KB)

Podatek od środków transportowych

Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

- od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy,

- od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy,

- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy,

- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy,

- od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego, stawkę podatku określa załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy,

- od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy,

- od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

- środki transportowe będące własnością Urzędu Gminy

 

Opłata targowa

- przy sprzedaży artykułów, towarów z wozu konnego – od wozu – 5,00 zł; z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej o ład. do 1,5 tony (od samochodu, przyczepy, platformy) – 30,00 zł; z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej o ład. powyżej 1,5 tony (od samochodu, przyczepy, platformy) – 40,00 zł; z wózka ręcznego, roweru (od wózka, roweru) – 2,00 zł; z ręki, kosza, skrzynki, wiadra – od osoby – 1,00 zł,

- przy sprzedaży artykułów ze stoiska, bez względu na rodzaj stoiska artykułów spożywczych bez względu na pochodzenie – 25,00 zł; artykułów przemysłowych bez względu na pochodzenie – 25,00 zł; artykułów używanych (odzież, obuwie itp.) – 15,00 zł; artykułów będących produktami wytworzonymi przez osoby sprzedające od 1m2 zajmowanej powierzchni – 3,00 zł,

- sprzedaż artykułów bezpośrednio konsumpcyjnych (mała gastronomia) z samochodu – 40,00 zł; z wózka, stolika itp. – 15,00 zł

Nie pobiera się opłaty od osób sprzedających runo leśne (jagody, maliny, poziomki, grzyby, itp.)

Opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

określona w ustawie z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej

-

informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: Skarbnik Gminy
data wytworzenia: 02.01.2007r.