Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA

Uchwała budżetowa na rok 2023 (ze zmianami)

PDFZarządzenie.OR.0050.120.2022.2022-11-15 projekt budżetu na 2023 rok.pdf (7,08MB)

PDFUchwała.XLI.319.2022.2022-12-20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok.pdf (1,99MB)

PDFZarządzenie.OR.0050.1.2023.2023-01-09 zmiana budżetu.pdf (228,46KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.3.2023.2023-01-24 uruchomienie rezerwy ogólnej.pdf (199,22KB)

PDFUchwała.XLII.327.2023.2023-01-27 zmiana budżetu.pdf (838,54KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.14.2023.2023-02-15 zmiana budżetu.pdf (213,35KB)

PDFUchwała.XLIII.332.2023.2023-02-24 w sprawie zmiany budżetu.pdf (791,41KB)

PDFUchwała.XLIV.335.2023.2023-03-24 w sprawie zmiany budżetu.pdf (600,74KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.20.2023.2023-03-24 zmiana budżetu.pdf (214,91KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.26.2023.2023-03-31 zmiana budżetu.pdf (233,64KB)

PDFUchwała.XLV.343.2023.2023-04-28 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf (757,93KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.30.2023.2023-04-28 zmiana budżetu.pdf (244,46KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.33.2023.2023-05-12 zmiana budżetu.pdf (223,68KB)

PDFUchwała.XLVI.351.2023.2023-05-30 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf (651,99KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.38.2023.2023-05-31 zmiana budżetu.pdf (235,28KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.42.2023.2023-06-26 zmiana budżetu.pdf (278,65KB)

PDFUchwała.XLVII.361.2023.2023-06-30 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf (500,08KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.47.2023.2023-07-04 zmiana budżetu.pdf (220,80KB)

PDFUchwała.XLVIII.364.2023.2023-07-17 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf (384,74KB)

PDFUchwała.XLIX.367.2023.2023-07-27 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf (423,32KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.51.2023.2023-07-27 zmiana budżetu.pdf (220,27KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.56.2023.2023-08-10 zmiana budżetu.pdf (278,65KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.59.2023.2023-08-28 zmiana budżetu.pdf (223,41KB)

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
Projekt budżetu przygotowuje Wójt. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada Gminy. PDFuchwalaxvii11820122012-09-28-w-sprawie-trybu-prac-nad-projektem-budzetu.pdf (175,42KB)
Dochodami gminy są:
- podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
- dochody z majątku gminy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa.
Dochodami gminy mogą być:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
- spadki, zapisy i darowizny,
- inne dochody.
W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Wójt Gminy.
Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt informuje ponadto mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
Kontrolę gospodarki finansowej gmin sprawują regionalne izby obrachunkowe.

Uchwały budżetowe w latach poprzednich:

Uchwała budżetowa na rok 2021 (ze zmianami)

PDFUchwała.XXI.175.2020.2020-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r..pdf (1,12MB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf (336,44KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżacych w budżecie Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf (306,38KB)

PDFUchwała.XXII.181.2021.2021-01-29 w sprawie zmiany budżetu.pdf (704,72KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.24.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku.pdf (288,18KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.26.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf (352,23KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.30.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2021 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2021 roku.pdf (251,97KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.36.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących w budżecie Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf (327,91KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf (345,12KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.40.2021 Wójta Gminy Domaszowcie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf (599,07KB)

PDFUchwała.XXIV.190.2021.2021-04-13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r.pdf (760,00KB)

2017 PDFUchwała Nr XXII.134.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok.pdf (1,16MB)

2016 PDFUchwała Nr XII.69.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok.pdf (1,46MB)

2015 PDFUchwała.IV.13.2014.2014-12-30 w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Domaszowice na 2015 rok.pdf (1,52MB)

2014 PDFUchwała.XXVII.204.2013.2013-12-27 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2014 rok.pdf (1,06MB)

2013 PDFUchwała.XX.142.2012.2012-12-28 w sprawie uchwalenia budzetu na 2013 rok.pdf (996,70KB)

2012 PDFUchwała.XII.78.2011.2011-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2012 r.pdf (1,47MB)

2011 PDFUchwała.III.10.10.2010-12-28 uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok.pdf (170,65KB)

2010 PDFUchwała Budżetowa na rok 2010.XXXIII.186.09.2009.pdf (586,73KB)

2009 PDFuchwała XXII.123.08.PDF (680,79KB)

2008 PDFUchwała XIII.68.07.PDF (965,28KB)

2007 PDFUchwała IV.16.2006.PDF (823,11KB)

2006 PDFUchwała XXIX.184.05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r..PDF (708,27KB)

2005 DOCUchwała Nr XXI.141.04 z dn. 28.12.04 uchwalenie budżetu.doc (43,00KB)

DOCOBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY DOMASZOWICE NA 2003r.doc (47,51KB)

DOCUchwała Nr III.16.02 z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r..doc (19,85KB)