Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - 2009r.


Zarządzenia Wójta Gminy (jako organu) OR.0151:

PDFZarządzenie Nr OR.0151.1.09.pdf (296,00KB)-  ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w roku 2009

PDFZarządzenie Nr OR.0151.2.09.pdf (1,60MB)- układ wykonawczy budżetu Gminy Domaszowice na 2009r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.3.09.pdf (95,68KB)- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.4.09.pdf (52,26KB)- powołanie komisji ds. wyboru ofert złożonych  w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w roku 2009

PDFZarządzenie Nr OR.0151.6.09.pdf (124,64KB)-  zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.7.09.pdf (136,54KB)- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.8.09.pdf (29,76KB)- dzierżawa nieruchomności stanowiącej własność Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0151.9.09.pdf (125,48KB)- zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.10.09.pdf (161,31KB)- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.11.09.pdf (92,15KB)- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.12.09.pdf (53,32KB)- zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.13.09.pdf (33,56KB)- wyznaczenie osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie NR OR.0151.14.09.pdf (2,68MB)- przedłożenie Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji z wykonania  budżetu za 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.15.09.pdf (84,74KB)- wyznaczenie miejsc do bezpłatnego wywieszania plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszeń wyborczych

PDFZarządzenie Nr OR.0151.16.09.pdf (55,23KB)- zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.17.09.pdf (127,14KB)- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.18.09.pdf (49,59KB)- zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.19.09.pdf (70,39KB)- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.20.09.pdf (70,09KB)- zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.21.09.pdf (38,55KB)- ustanowienie koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.22.09.pdf (48,28KB)- powołanie urzędnika wyborczego

PDFZarządzenie Nr OR.0151.23.09.pdf (150,60KB)- ustalenie standartów do opracowania arkuszy organizacyjnych dla placówek oświatowych na terenie Gminy Domaszowice na rok szkolny 2009/10

PDFZarządzenie Nr OR.0151.24.09.pdf (116,32KB)- informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.25.09.pdf (141,12KB)- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.26.09.pdf (121,05KB)- w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku

PDFZarządzenie Nr OR.0151.27.09.pdf (54,16KB)- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarzadzenie Nr OR.0151.28.09.pdf (64,64KB)- w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OR.0151-26/09 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.29.09.pdf (66,03KB)- w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OR.0151-26/09 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji wyborczych  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.30.09.pdf (49,49KB)- powołania Komisji ds. przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy

PDFZarządzenie Nr OR.0151.31.09.pdf (95,78KB)- w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0151 - 25/08 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr OR.0151.32.09.pdf (88,10KB)- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.33.09.pdf (226,31KB)- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarzadzenie Nr OR.0151.34.09.pdf (95,57KB)- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.35.09.pdf (79,52KB)- w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego

PDFZarządzenie Nr OR.0151.36.09.pdf (58,26KB)- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.37.09.pdf (118,21KB)- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.38.09.pdf (165,46KB)- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.39.09.pdf (58,54KB)- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarzadzenie Nr OR.0151.40.09.pdf (62,90KB)- wyznaczenia osób do składu komisji określonej w Zarządzeniu Nr 118/09 Wojewody Opolskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po tych klęskach na terenie województwa opolskiego

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.41.09.pdf (116,97KB)- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.42.09.pdf (62,42KB)- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Piaseckiej - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.43.09.pdf (53,75KB)- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Hendrysiak - Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.44.09.pdf (53,37KB)- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Elżbiety Idzi - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polkowskiem

PDFZarządzenie Nr OR.0151.45.09.pdf (53,58KB)- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Władysława Krzempka - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.46.09.pdf (53,76KB)- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Wiolety Piłyp - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Domaszowicach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.47.09.pdf (85,37KB)- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.48.09.pdf (42,16KB)- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Barbary Bednarz - Skarbnik Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0151.49.09.pdf (61,88KB)- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.50.09.pdf (32,25KB)- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Zofii Kołodziej- Inspektor ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0151.51.09.pdf (99,17KB)- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.52.09.pdf (64,71KB)- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.53.09.pdf (62,46KB)- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.54.09.pdf (244,53KB)- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.55.09.pdf (66,53KB)- w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych ,,EKOWOD" Sp. z o. o w Namysłowie

PDFZarządzenie Nr OR.0151.56.09.pdf (71,06KB)- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.57.09.pdf (121,07KB)- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.58.09.pdf (72,50KB)- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.59.09.pdf (2,84MB)- w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

PDFZarządzenie Nr OR.0151.60.09.pdf (90,61KB)- w sprawie zminany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.61.09.pdf (86,16KB)- w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.62.09.pdf (115,71KB)- w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.63.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 r.pdf (176,75KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.64.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (88,18KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.65.09 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach.pdf (30,55KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.66.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (53,58KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.67.09 w sprawie ziany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf (79,67KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.68.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf (115,26KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.69.09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0151.25.08 Wójta Gminy omaszowice z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia dokumentacji ...pdf (253,45KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.70.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf (119,06KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.71.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (63,89KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.72.09 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Domaszowice.pdf (171,97KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.73.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (65,23KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.74.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf (83,26KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.75.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (58,10KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.77.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (86,38KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.78.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf (326,13KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.79.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (103,18KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.80.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (64,06KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.81.09 w sprawie powołania pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice.pdf (48,71KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.82.09 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Gminy Domaszowice na 2010 rok.pdf (2,86MB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.83.09 w sprawie zmiany w kładzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf (142,31KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.84.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (90,20KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.85.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (84,61KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.86.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (78,39KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.87.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf (124,20KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.88.09 w sprawue zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf (160,24KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.89.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (102,39KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.90.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf (185,05KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.91.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (87,25KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.92.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf (159,57KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.93.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok.pdf (95,01KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.94.09 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok.pdf (242,88KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.95.09 w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury.pdf (77,18KB)

 

Zarządzenia Wójta Gminy (jako kierownika urzędu) OR.0152:

PDFZarządzenie Nr OR.0152.1.09.pdf (38,44KB)- zmiana zarządzenia Nr OR. 0152-6/06 z dnia 13 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

PDFZarządzenie Nr OR.0152.2.09.pdf (241,24KB)- wprowadzenie Regulaminu naboru Kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.3.09.pdf (627,01KB)- szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania  egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.4.09.pdf (728,98KB)- wprowadzenie regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.5.09.pdf (368,92KB)- wprowadzenie Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.6.09.pdf (44,49KB)- określenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.7.09.pdf (45,94KB)- powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. księgowości budżetowej

PDFZarządzenie Nr OR.0152.8.09.pdf (1,97MB)- wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice

PDFRegulamin kontroli wewnętrznej.pdf (207,26KB)

 PDFZarządzenie Nr OR.0152.9.09.pdf (836,13KB)- ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

PDFZarządzenie Nr OR.0152.10.09 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. promocji.pdf (44,20KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0152.11.09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice.pdf (232,40KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Bak
Data wytworzenia: 2009.01.02