Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O gminie

Gmina Domaszowice położona jest w północnej części województwa opolskiego, na granicy z województwem wielkopolskim. Sąsiaduje z gminami: Świerczów, Namysłów, Wołczyn, Pokój i Rychtal. W jej zasięgu administracyjnym znajduje się 12 sołectw: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Nowa Wieś, Polkowskie, Siemysłów, Strzelce, Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne, Zalesie i Zofijówka.

Mapka Gminy Domaszowice

Powierzchnia gminy wynosi 114 km2, liczba mieszkańców - 3.521 osoby (stan na koniec 2020 roku). Przez gminę przebiega droga krajowa nr 42 Oleśnica - Kluczbork oraz dwutorowa linia kolejowa tej samej relacji. Głównym ośrodkiem gminy jest wieś Domaszowice licząca 905 osób. Znajdują się tu między innymi Urząd Gminy, Urząd Pocztowy oraz Oddział Banku Spółdzielczego.

Herb Gminy Domaszowice

Gmina posiada zdecydowanie charakter rolniczy. Występują tu w przewadze gleby wysokich klas bonitacyjnych. Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni wynosi 64,5 %, natomiast lasów i gruntów ornych 28,2 %. Na terenie gminy nie rozwinął się przemysł.

Ułatwieniem dla potencjalnych inwestorów jest istniejąca infrastruktura techniczna, a także wyznaczone tereny pod budownictwo przemysłowe, hotele, motele, czy stacje paliw.

Działania gminy poza rozwojem infrastruktury, rolnictwa i drobnej wytwórczości skierowane są na rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.