Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 13.00                             INFORMACJA! W dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy Domaszowice będzie nieczynny! Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: środa, 19-12-2018
Imieniny Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

Szukaj na stronach BIP

O gminie

Gmina Domaszowice położona jest w północnej części województwa opolskiego, na granicy z województwem wielkopolskim. Sąsiaduje z gminami: Świerczów, Namysłów, Wołczyn, Pokój i Rychtal. W jej zasięgu administracyjnym znajduje się 11 sołectw: Domaszowice, Dziedzice, Gręboszów, Nowa Wieś, Polkowskie, Siemysłów, Strzelce, Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne i Zofijówka.

Mapka Gminy Domaszowice

Powierzchnia gminy wynosi 114 km2, liczba mieszkańców - 3.892 osoby. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 42 Oleśnica - Kluczbork oraz dwutorowa linia kolejowa tej samej relacji. Głównym ośrodkiem gminy jest wieś Domaszowice licząca 905 osób. Znajdują się tu między innymi Urząd Gminy, Posterunek Policji, Urząd Pocztowy oraz Oddział Banku Spółdzielczego.

Herb Gminy Domaszowice

Gmina posiada zdecydowanie charakter rolniczy. Występują tu w przewadze gleby wysokich klas bonitacyjnych. Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni wynosi 64,5 %, natomiast lasów i gruntów ornych 28,2 %. Na terenie gminy nie rozwinął się przemysł. Do większych zakładów należą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Ferma - Pol" Sp. z o.o. w Zalesiu, Zakład Przemysłu Rolnego oraz Firma Sprzedaż Paliw - Piotr Owczarek - obydwie z Domaszowic.

Ułatwieniem dla potencjalnych inwestorów jest istniejąca infrastruktura techniczna, a także wyznaczone tereny pod budownictwo przemysłowe, hotele, motele, czy stacje paliw.

Działania gminy poza rozwojem infrastruktury, rolnictwa i drobnej wytwórczości skierowane są na rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.