Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA RADY GMINY 29 sierpień 2003r.

Na sesji podjęto uchwały:
1. Uchwała Nr VIII/46/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Domaszowice.
2. Uchwała Nr VIII/47/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Domaszowice.
3. Uchwała Nr VIII/48/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy w Domaszowicach opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych.
4. Uchwała Nr VIII/49/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 oraz zmian w budżecie gminy na 2003r.
5. Uchwała Nr VIII/50/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/267/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 12 września 2002r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Domaszowice na lata 2002-2008.
6. Uchwała Nr VIII/51/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe działanie Wójta Gminy Domaszowice.
7. Uchwała Nr VIII/52/03 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli publicznych.