Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROLA I POJĘCIE PRAWA MIEJSCOWEGO

Akty prawa miejscowego w świetle postanowień art. 87 ust. 2 Konstytucji są „źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły”.
Organy samorządu terytorialnego na poziomie gminy wydają akty prawa miejscowego w formie uchwał. Stanowienie prawa miejscowego regulują przede wszystkim ustawy ustrojowe dotyczące samorządu. Na poziomie gminy będzie to ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu gminnego to przede wszystkim przepisy wykonawcze, przepisy porządkowe i statuty.