Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

Domaszowice, 26.10.2011r.

OŚ. 6220.1.2011

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Wójt Gminy Domaszowice zawiadamia, że dnia 24. 10. 2011 r.,  została wydana  decyzja  nr OŚ.6220.1.2011  o zmianie decyzji OŚ.7624-1/09 z dnia 01.09.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie  oraz eksploatacji biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami pomocniczymi i sieciami przesyłowymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną”, na działkach nr  9/11 i 9/12 w miejscowości Zalesie, 46-146 Domaszowice bezpośrednio przylegającej do terenu fermy trzody chlewnej.

 

                                                                                                             / - / Z up. Wójta

                                                                                                                                        Roman Gil

                                                                                                         Inspektor ds. ochrony środowiska, melioracji,

                                                                                                                               drogownictwa, OSP i BHP


                 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roman Gil
Data wytworzenia: 2011-10-26