Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowiska archeologicze - Domaszowice

NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 1

znaleziska - kultura przeworska (okres rzymski)

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 17


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 2

cmentarzysko i osada – kultura łużycka (V okr. EB-HC)
osada? – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 18
Nr ewid. dz. 705/4


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 3

ślad osadnictwa - neolit

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 19


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 4

skarb brązowy – kultura łużycka (HC)

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 20


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 5

ślad osadnictwa – kultura łużycka lub pomorska (okres halsztacki)
ślad osadnictwa – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 21
Nr ewid. dz. 1/1


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 6

ślad osadnictwa – neolit
osada – kultura łużycka lub pomorska (okres halsztacki)

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 22
Nr ewid. dz. 134/2


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 7

ślad osadnictwa – neolit?
osada – kultura łużycka (II-III okres epoki brązu)
osada – kultura przeworska (młodszy okr. przedrzymski)
osada – kultura przeworska (okr. późnorzymski)
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 23
Nr ewid. dz. 710/1, 713, 714/5, 715/4


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 8

osada – kultura łużycka (V okr. EB)
punkt osadniczy – kultura pomorska ? (HD-wcz. okr. przedrzymski)
ślad osadnictwa – kultura przeworska (młodszy okr. przedrzymski)
osada – kultura przeworska (okres wczesno rzymski)
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 24
Nr ewid. dz. 707/2-3, 707/5, 708/1, 709/1


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 9

ślad osadnictwa – pradzieje
ślad osadnictwa – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 25
Nr ewid. dz. 711


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 10

ślad osadnictwa – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 26
Nr ewid. dz. 7/64


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 11

ślad osadnictwa – kultura przeworska? (okres rzymski?)
osada ? – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 27
Nr ewid. dz. 1/3


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 12

ślad osadnictwa – kultura przeworska (młodszy okr. przedrzymski)
ślad osadnictwa – pradzieje

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 28
Nr ewid. dz. 7/63


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 13

osada – kultura przeworska (II-I w.p.n.e.)
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 51
Nr ewid. dz. 707/6, 707/2, 708/1


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 14

osada – kultura łużycka (III o. EB-o.halszt.)
osada – kultura przeworska (okr. rzymski)
ślad osadnictwa – wczesne średniowiecze, faza młodsza
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 52
Nr ewid. dz. 705/4


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 15

osada – kultura łużycka (o. halsztacki)
osada – kultura przeworska (o. rzymski)
osada – XIV w.
osada XV-XVII w.

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 53
Nr ewid. dz. 60/8, 127/5, 60/9, 127/6, 60/17, 350/3-5, 384/4-6


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 16

ślad osadnictwa – neolit
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 54
Nr ewid. dz. 127/5


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 17

osada – kultura łużycka (III o. EB-o. halszt.)
ślad osadnictwa – kultura pomorska? (o. halszt. C-o. laten. A)
ślad osadnictwa – wczesne średniowiecze, faza młodsza
ślad osadnictwa – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 55
Nr ewid. dz. 59/11, 59/12


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 18

osada – kultura łużycka (III o. EB-o. halszt.)
ślad osadnictwa – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 56
Nr ewid. dz. 737/5


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 19

osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 57
Nr ewid. dz. 734


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 20

osada – kultura łużycka (III o. EB-o. halszt.)
osada – kultura przeworska (o. rzymski)
ślad osadnictwa – wczesne średniowiecze, faza młodsza

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 58
Nr ewid. dz. 735/1-2, 736


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 21

osada hutn. – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 59
Nr ewid. dz. 58/5


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 22

ślad osadnictwa – kultura przeworska (okres późnorzymski)
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 60
Nr ewid. dz. Domaszowice 26, 24/2
Strzelce 494/2


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 23

ślad osadnictwa – kultura przeworska (okres późnorzymski)

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 61
Nr ewid. dz. 29


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 24

ślad osadnictwa – neolit

Nr obszaru AZP 81-36
Nr stanowiska na obszarze 1