Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowiska archeologiczne - Nowa Wieś

NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 1

ślad osadnictwa – mezolit
punkt osadniczy – średniowiecze
punkt osadniczy – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 25
Nr ewid. dz. 22, 23


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 2

punkt osadniczy – epoka kamienia
ślad osadnictwa – epoka kamienia
punkt osadniczy – kultura łużycka
ślad osadnictwa – kultura łużycka
punkt osadniczy – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 26
Nr ewid. dz. 178/2


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 3

punkt osadniczy – kultura łużycka
ślad osadnictwa – kultura łużycka
punkt osadniczy – średniowiecze
punkt osadniczy – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 19
Nr ewid. dz. 43


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 4

punkt osadniczy – kultura łużycka

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 16
Nr ewid. dz. 77, 78


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 5

osada – kultura łużycka (epoka brązu)
cmentarzysko ciałopalne - kultura łużycka (epoka brązu)
punkt osadniczy – kultura łużycka
punkt osadniczy – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 13
Nr ewid. dz. 67/4, 68/4


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 6

osada – kultura łużycka

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 12
Nr ewid. dz. 67/6, 176


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 7

punkt osadniczy – kultura łużycka
ślad osadnictwa – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 21
Nr ewid. dz. 8/3, 8/4


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 8

punkt osadniczy – kultura łużycka
punkt osadniczy – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 20
Nr ewid. dz. 10/4, 10/5


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 9

punkt osadniczy – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 27
Nr ewid. dz. 87/2


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 10

punkt osadniczy – kultura łużycka
punkt osadniczy – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 24
Nr ewid. dz. 18, 19/3


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 11

punkt osadniczy – kultura łużycka (epoka brązu)
punkt osadniczy – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 23
Nr ewid. dz. 17, 18


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 12

ślad osadnictwa – kultura łużycka
punkt osadniczy – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 22
Nr ewid. dz. 26/3


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 13

punkt osadniczy – kultura łużycka
ślad osadnictwa – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 17
Nr ewid. dz. 37/4


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 14

punkt osadniczy – kultura łużycka

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 18
Nr ewid. dz. 37/4


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 15

punkt osadniczy – kultura łużycka

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 15
Nr ewid. dz. 78


NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI 16

punkt osadniczy – kultura łużycka
punkt osadniczy – pradzieje
osada – późne średniowiecze

Nr obszaru AZP 82-37
Nr stanowiska na obszarze 14
Nr ewid. dz. 73