Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg

Typ zamówienia:
Zapytanie o cenę
Data ogłoszenia:
27-10-2023

Domaszowice, 26.10.2023 r.

Gmina Domaszowice              

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiot zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg  gminnych (około 24 km), tj. odśnieżanie i posypywanie piaskiem z solą oraz utrzymanie gotowości sprzętu do pracy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu realizacji zadania (zmniejszenie lub zwiększenie zakresu) w zależności od wartości złożonych ofert oraz posiadanych środków w budżecie..

Termin realizacji zamówienia: od 10.11.2023 r do 31.03.2024 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres: gospodarka.komunalna@domaszowice.pl

Termin złożenia oferty: do 07 listopada 2023 r. do godz. 12.00.

Warunki płatności: przelew minimum 14 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Paweł Janusz

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
W ofercie należy podać cenę brutto i netto za 1 godz. usługi oraz cenę brutto za 1 dzień utrzymania gotowości do pracy, cenę za materiał: piasek z solą drogową - mieszanka 1:4  za 1 tona mieszanki, czas rozpoczęcia prac od zgłoszenia (do 80 minut), posiadany sprzęt niezbędny do realizacji usługi oraz lokalizację z której realizowana będzie usługa.

Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

Wójt Gminy

Urszula Medyk