Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Domaszowice, dnia 07.08.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

W związku z zarządzeniem nr OR.0050.53.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości:

 1. część działki numer 537/1, a.m. 2, obręb Strzelce,KW OP1U/00042897/0,
 • Powierzchnia: 0,0325 ha.
 • Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Strzelce. Klasoużytek – ŁII
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów działka oznaczona jest symbolem 45ZMU – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: 0,1151 dt
 1. działka numer 75/5, a.m. 1, obręb Gręboszów,
 • KW OP1U/00082112/6
 • Powierzchnia: 0,4700 ha.
 • Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Gręboszów. Klasoużytek – Br-RV, RV
 • W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów działka oznaczona jest w części symbolem M-U – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług i w części symbolem R – tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy.
 • Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: zwolnione

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I - rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Strzelce i sołectwa Gręboszów, na okres 21 dni tj. od dnia 7 sierpnia 2023 roku do 28 sierpnia 2023 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy Domaszowice