Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków

Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków

Miejsce załatwienia sprawy

Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Pokój nr 10
tel. 71 4108250 wew. 106

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o zawarcie umowy
2. Tytuł prawny nieruchomości, lokalu – (akt notarialny, umowa najmu, wyrok sądu )
3. Protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego lub protokół zdawczoodbiorczy wodomierza
4. Pełnomocnictwo do umowy o odprowadzanie ścieków przy współwłasności
5. Zaświadczenie o NIP- dotyczy prowadzących działalność gospodarczą
6. Zaświadczenie o REGON –dotyczy prowadzących działalność gospodarczą
7. Wpis do CEIDG lub KRS – dotyczy prowadzących działalność gospodarczą

Termin załatwienia sprawy

Przed rozpoczęciem korzystania z przyłącza kanalizacyjnych.

  • Kto bez zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. (art. 28 ust.1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

Miejsce składania dokumentów

  • Osobiście w pok. nr 10
    Poniedziałek - Piątek   7.30-15:30
    Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Domaszowicach ul. Główna 26 46-146 Domaszowice
  • Poprzez ePUAP na adres skrytki /ugdomaszowice/skrytka

Informacje dodatkowe

  • Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską, umowa podpisywana jest przez oboje małżonków.
  • Jeżeli prawo do nieruchomości posiada więcej osób, umowa podpisywana jest przez jednego ze współwłaścicieli. Konieczne w takim przypadku jest dostarczenie pełnomocnictw od pozostałych współwłaścicieli nieruchomości

DOCWniosek zawarcie umowy odbior sciekow.doc (61,50KB)