Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Siemysłowie

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

Nieruchomość oznaczona numerem działki 473/1 o pow. 0,1962 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy 3, posiadającej urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00077532/8. Nieruchomość znajduje się w południowej części wsi, zlokalizowana jest niedaleko terenów zabudowanych
i zurbanizowanych. Dojazd do działki możliwy z drogi publicznej (droga o nawierzchni asfaltowej), zjazd wylany asfaltem. Działka ogrodzona siatką stalową na słupach betonowych, brama wjazdowa stalowa uchylna w złym stanie technicznym, działka użytkowana dotychczas jako jedna całość razem z działką sąsiadującą o numerze 396/16, ogrodzenie przebiega po zewnętrznych granicach obydwu działek, na działce zlokalizowany jest słup elektroenergetyczny średniego napięcia na podporach betonowych. Na działce miejscowo płyty betonowe (przedłużony wjazd na teren nieruchomości, działka porośnięta roślinnością niską trawiastą.

Klasoużytek – Ba – tereny przemysłowe.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: WZ – Teren urządzeń gospodarki wodnej – ujęcie wody

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 13.500,00 zł

Wysokość wadium: 1.350,00 zł

Minimalne postąpienie: 140,00 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 13 lutego 2023 roku. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra
od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu  płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice
pok. Nr 10

 

 

/-/ Wójt  Gminy

Urszula Medyk

 

Domaszowice, 16.01.2023 r.