Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP - Przebudowa z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (66,50KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania-sig.pdf (648,00KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (187,55KB)

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (155,85KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (39,48KB)
PDFZmiana ogłoszenia i SWZ.pdf (314,84KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (186,18KB)
PDFSpecyfikacja warunków zamówienia SWZ.pdf (828,39KB)
DOCZałącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.doc (73,00KB)
DOCXZałącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (22,13KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (23,24KB)
DOCXZałącznik Nr 3 do formularza oferty - grupa kapitałowa.docx (37,44KB)
DOCXZałacznik Nr 4 do formularza oferty - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx (30,12KB)
DOCXZałacznik Nr 5 do formularza oferty - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx (39,08KB)
DOCXZałącznik Nr 6 do formularza oferty - Oświadczenie o aktualności informacji.docx (21,82KB)
DOCXZałącznik Nr 7 do formularza oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (25,05KB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (730,05KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (302,12KB)
PDF1. Część Zagospodarowania Terenu.pdf (11,67MB)
PDF2. Część Architektoniczno-budowlana.pdf (9,02MB)
PDF3. Opinie uzgodnienia pozwolenia i inne dokumenty.pdf (3,46MB)
PDF4. Część Konstrukcyjna.pdf (13,30MB)
PDF5. Część Sanitarna - projekt techniczny.pdf (4,68MB)
PDF6. Część elektryczna - projekt techniczny.pdf (4,07MB)
PDF7. STWiOR.pdf (11,31MB)
PDF8. Przedmiar Robót.pdf (761,82KB)
PDF9. Pozwolenie na budowę.pdf (1,25MB)