Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dz. nr 473/1

Domaszowice, dnia 12.10.2022 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

W związku z zarządzeniem nr OR.0050.103.2022 z dnia 11 października 2022 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość:

Obręb Siemysłów:

  • działka numer 473/1, a.m. 3, obręb Siemysłów, KW OP1U/77532/8.

  • Powierzchnia: 0,1962 ha.

  • Nieruchomość znajduje się w południowej części wsi, zlokalizowana jest niedaleko terenów zabudowanych i zurbanizowanych. Dojazd do działki możliwy z drogi publicznej (droga o nawierzchni asfaltowej), zjazd wylany asfaltem. Działka ogrodzona siatką stalową na słupach betonowych, brama wjazdowa stalowa uchylna w złym stanie technicznym, działka użytkowana dotychczas jako jedna całość razem z działką sąsiadującą o numerze 396/16, ogrodzenie przebiega po zewnętrznych granicach obydwu działek, na działce zlokalizowany jest słup elektroenergetyczny średniego napięcia na podporach betonowych. Na działce miejscowo płyty betonowe (przedłużony wjazd na teren nieruchomości, działka porośnięta roślinnością niską trawiastą. Klasoużytek – Ba – tereny przemysłowe.

  • W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: WZ – Teren urządzeń gospodarki wodnej – ujęcie wody.

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem podpisania umowy.

  • Cena nieruchomości: 13.500,00 złotych brutto.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Siemysłów, na okres 21 dni tj. od dnia 13 października 2022 roku do 3 listopada 2022 roku
oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 24 listopada 2022 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.


 

/-/ Wójt Gminy

Domaszowice