Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przeprowadzaniu okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692 z późn. zm.), Wójt Gminy Domaszowice informuje o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.).         

Ponadto informuję, że obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z art. 62  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) dokonuje się co najmniej raz do roku. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał komunikat w sprawie zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:     

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji


                                                                                   Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                             /-/ Urszula Medyk