Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

EMISJA OBLIGACJI

2022 rok

Konkurs na wybór banku do emisji obligacji

Działając na podstawie § 6 uchwały Nr XXXVIII.293.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 9 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii A22, B22 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, a także § 6 uchwały Nr XXXVIII.294.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 9 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii C22, A23, B23, C23, D23, E23, F23, G23, H23, I23 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Wójt Gminy Domaszowice zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Domaszowice.

 1. Ogłoszenie o konkursie PDFDomaszowice - ogłoszenie o konkursie ofert-sig.pdf (716,22KB)
 2. Pakiet informacyjny PDFDomaszowice - pakiet informacyjny.pdf (341,79KB)
 3. Uchwały Rady Gminy Domaszowice o emisji obligacji PDFUchwała Nr XXXVIII.293.2022 emisja obligacji.pdf (223,01KB) PDFUchwała Nr XXXVIII.294.2022 emisja obligacji.pdf (232,45KB)
 4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie emisji obligacji PDFUchwała 340 2022 Domaszowice-sig.pdf (301,60KB) PDFUchwała 341 2022 Domaszowice-sig.pdf (299,08KB)
 5. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf (2,20MB)
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok PDFZarządzenie Nr OR.0050.45.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf (3,55MB)
 7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2020 rok.pdf (262,67KB)
 8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok PDFUchwała 124 2022 Domaszowice-sig.pdf (273,80KB)
 9. Uchwała budżetowa na 2022 rok PDFuchwalaxxx24220212021-12-20-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-na-2022-rok.pdf (2,00MB) (uchwała pierwotna); PDFUchwała Nr XXXVIII.295.2022 zmiana budżetu.pdf (1,05MB) (ostatnia zmiana)
 10. Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok PDFuchwalaxxx24320212021-12-20-w-sprawie-wpf-na-lata-2022-2030.pdf (1,60MB) (uchwała pierwotna); PDFUchwała Nr XXXVIII.296.2022 zmiana WPF.pdf (1,71MB) (ostatnia zmiana)
 11. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie uchwały budżetowej i WPF na rok 2022 PDFUchwała 500 2021 Domaszowice-sig.pdf (285,66KB) (projekt budżetu); PDFUchwała 501 2021 Domaszowice-sig.pdf (288,52KB) (możliwość sfinansowania deficytu w projekcie budżetu); PDFUchwała 502 2021 Domaszowice-sig.pdf (282,94KB) (projekt WPF); PDFUchwała 710 2021 Domaszowice-sig.pdf (269,36KB) (prawidłowość planowanej kwoty długu); PDFUchwała 724 2021 Domaszowice-sig.pdf (290,18KB) (możliwość sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej).
 12. Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach wg stanu na 30.06.2022 r. PDFAkcje i udziały.pdf (91,81KB)
 13. Informacja o kredytach i pożyczkach wg stanu na 30.06.2022 r. PDFKredyty i pożyczki.pdf (99,02KB)
 14. Informacja o udzielonych poręczeniach wg stanu na 30.06.2022 r. PDFInformacja o udzielonych poręczeniach.pdf (80,31KB)
 15. Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy PDFpowołanie Skarbnika Gminy.pdf (216,08KB)
 16. Zawiadomienie o wyborze Wójta Gminy PDFZaświadczenie o wyborze Wójta Gminy.pdf (209,53KB)
 17. Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych za okres 2019-2022: ZIPRb-NDS.zip (277,50KB); ZIPRb-27S.zip (617,66KB); ZIPRb-28S.zip (750,54KB); ZIPRb-N.zip (294,77KB); ZIPRb-Z.zip (409,87KB)

Odpowiedzi na zadane pytania:

1. PDFOdpowiedzi na pytania z dnia 15 września 2022 roku-sig.pdf (256,88KB)

2. PDFOdpowiedź na pytania z dnia 26 września 2022 roku-sig.pdf (347,08KB)

3. Uchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku PDFUchwała 309 2022 Domaszowice-sig.pdf (276,50KB)