Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Strzelce-Szerzyna

Domaszowice, dnia 25.02.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

            W związku z zarządzeniem nr OR.0050.17.2022 z dnia 15 lutego 2022 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość:

l.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłaty

1.

działka numer 645, a.m. 2, obręb Domaszowice,
KW OP1U/00042897/0

0,7300 ha

Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Strzelce. Przysiółek Szerzyna.

Klasoużytki – ŁIII, ŁIV, Br-RIVb.

Działka nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze

Z dniem podpisania umowy

1,5843 q żyta

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I - rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Domaszowice, na okres 21 dni tj. od dnia 25 lutego 2022 roku do 18 marca 2022 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy Domaszowice