Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Strzelce

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2212).

 

Wójt Gminy Domaszowice

ogłasza

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. 3/12 udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 100/3 o pow. 1,1900 ha, położonej w obrębie Strzelce z karty mapy 3, posiadającej urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00010999/2. Nieruchomość znajduje się w północnej części wsi Strzelce, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz z terenami rolnymi. Dojazd do działki możliwy z drogi publicznej: droga o nawierzchni asfaltowej dz. 829/4, która to prowadzi do drogi utwardzonej dz. 101/7.

Na działce znajdują się poniższe zabudowania:

 • budynek mieszkalny o pow. zabudowy budynku: 178 m2,
 • budynek gospodarczy o pow. zabudowy 19m2,
 • wiata drewniana pokryta eternitem o pow. zabudowy ok. 50m2,
 • budynek murowany gospodarczy pokryty eternitem o pow. zabudowy około 28m2,
 • wiata o konstrukcji betonowej o pow. zabudowy ok. 25m2,
 • wiata o konstrukcji blaszanej o pow. zabudowy ok. 60m2,
 • silosy murowane,
 • zagospodarowanie terenu.

Klasoużytek – Br-RIVb – grunty rolne zabudowane.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 4ZMU – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza nieruchomości: 80.200,00 zł

Wysokość wadium: 8.020,00 zł

Minimalne postąpienie: 900,00 zł

 1. 1/2 udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 100/17 o pow. 0,0900 ha, położonej
  w obrębie Strzelce z karty mapy 3, posiadającej urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00019211/8. Nieruchomość znajduje się w północnej części wsi Strzelce, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz z terenami rolnymi. Działka 100/17 nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi o nawierzchni utwardzonej dz. 101/7 prowadzącej do drogi 829/4

Na działce znajdują się poniższe zabudowania:

 • budynek mieszkalny o pow. zabudowy budynku: 37 m2,
 • zagospodarowanie terenu.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 4ZMU – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza nieruchomości: 14.400,00 zł

Wysokość wadium: 1.440,00 zł

Minimalne postąpienie: 150,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 4 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 28 lutego 2022 roku. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu  płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. Nr 10

/-/ Wójt  Gminy

Urszula Medyk

 

Domaszowice, 03.02.2022 r.

PNGMapa dz. nr 100-17 Strzelce przedstawia umiejscowienie nieruchomości, która jest przedmiotem przetargu, na mapie ewidencyjnej.png (92,69KB)
PNGMapa dz. nr 100-3 Strzelce przedstawia umiejscowienie nieruchomości, która jest przedmiotem przetargu, na mapie ewidencyjnej.png (84,48KB)