Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Domaszowice o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

 

Domaszowice, dnia 02 lutego 2022 roku

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

 

o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Domaszowice i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

 

Dokument został uchwalony Uchwałą nr XXXI.246.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 stycznia 2022 roku i znajduje się wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tejże ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, w pokoju nr 5.

 

 

Wójt Gminy Domaszowice