Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dz. nr 532/4

Domaszowice, dnia 28.10.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

W związku z zarządzeniem nr OR.0050.93.2021 z dnia 26 października 2021 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość:

l.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości

1.

działka numer 532/4, a.m. 2, obręb Strzelce,
KW OP1U/00042897/0

0,1100 ha

Nieruchomość znajduje się w centrum wsi Strzelce.

Kształt regularny, zbliżony do trapeza. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka nieużytkowana, w jej środkowej części ogrodzony staw. Teren w części zakrzaczony i zadrzewiony, w części porośnięty roślinnością niską trawiastą.

Klasoużytek – Ws – grunty pod wodami stojącymi powierzchniowymi.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem W – tereny wód otwartych i rowów melioracyjnych.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Z dniem podpisania umowy

12.000,00 złotych

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Strzelce, na okres 21 dni tj. od dnia 28 października 2021 roku do 18 listopada 2021 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.bip.domaszowice.pl.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 9 grudnia 2021 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021  r. poz. 1899 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy Domaszowice