Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Remont/wymiana nawierzchni bitumicznej na asfaltową wraz z profilowaniem istniejącej podbudowy

Domaszowice, dnia 27.09.2021

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 130 000 zł.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia (nazwa + parametry techniczne): Remont/wymiana nawierzchni bitumicznej na asfaltową wraz z profilowaniem istniejącej podbudowy (0-8 cm kruszywo – granitowe 0-31,5 mm), drogi gminnej publicznej nr 100 310 O nr działki 894 (Przysiółek Zalesie). Zapytanie ofertowe dotyczy odcinka drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 42 w kierunku przysiółka Zalesie o powierzchni 380 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy załączonym do niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu realizacji zadania (zmniejszenie lub zwiększenie zakresu) w zależności od wartości złożonych ofert oraz posiadanych środków w budżecie. Zaleca się wizję lokalną przed złożeniem oferty, aby zapoznać się z przedmiotem zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia

Do 15.11.2021 r.

Miejsce złożenia oferty

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty

do 12.10.2021 r. do godz. 10.00

Warunki płatności

 przelew 21 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w ofercie należy podać oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

 

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                          Urszula Medyk

                                                                                                                    / - /

PDFProjekt umowy.pdf (247,68KB)

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (10,29KB)