Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Strzelce

-AKTUALIZACJA-

Treść ogłoszenia została zmieniona w dniu 17.09.2021 r., z uwagi na błąd, wynikający z przyczyn technicznych.

 OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 poz. 1990 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm).

 Wójt Gminy Domaszowice

ogłasza

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

budynek po byłej szkole o pow. użytkowej 651,49 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, w budynku gospodarczym wolnostojącym o pow. 62,40 m² położony w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę numer 538/1 o pow. 0,4900 ha w udziale 82/100 z karta mapy 2, księga wieczysta nr OP1U/00077720/3.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony jest symbolem 43U - usługi z zakresu oświaty z możliwością adaptacji na cele usługowe inne lub mieszkaniowe. Nieruchomość uzbrojona jest w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację. Dojazd do nieruchomości dogodny, kształt regularny, posesja ogrodzona.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:    300.000,00 zł

Wysokość wadium:                                                30.000,00 zł

Minimalne postąpienie:                                            3.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 12 października 2021 r. o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 6 października 2021 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

W/w należność płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10 lub pod numerem telefonu 774108250 wew. 106.

 

 

 

 

 

 

 

Domaszowice 2021-09-09