Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - dostawa zestawów komputerowych oraz laptopów

Domaszowice, dnia 11.05.2021

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 1. Przedmiot zamówienia

1) Stacje robocze (komputer PC) - 1 sztuka - Dell OptiPlex 3080 Tower

2) Stacje robocze (komputer PC) - 5 sztuk - Dell OptiPlex 3080 Mini Tower

3) Monitor do stacji roboczej - 6 sztuk - Monitor Dell P2419H

 1. Laptopy – 4 sztuki - Notebook Dell Latitude 5510

Minimalne parametry techniczne:

Ad. 1) Dell OptiPlex 3080 Tower

Komponenty

 • Zasilacz 260W o sprawności do 85% (80 Plus Bronze)
 • Procesor Intel Core i5-10600 dziesiątej generacji (6 rdzeni, 12MB pamięci podręcznej, od 3,3GHz do 4,8GHz, 65W)
 • Napęd 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
 • Pamięć RAM 16GB 1x16GB DDR4 non-ECC Memory
 • Dysk SSD M.2 PCIe NVMe Class 40 o pojemności 512GB
 • Przewód zasilający europejski
 • Układ graficzny zintegrowany - Intel Integrated Graphics, Dell OptiPlex
 • Zainstalowany fabrycznie czujnik otwarcia obudowy (wymagana współpraca z oprogramowaniem diagnostycznym producenta komputera)
 • Mysz optyczna Dell MS116 - czarna
 • Klawiatura Dell Entry Keyboard KB216 Black for US International

Oprogramowanie

 • Windows 10 Pro (64-bitowy), wersja polska
 • Windows 10 Pro OS Recovery 64bit - USB
 • Aplikacje firmy Dell dla systemu Windows 10
 • Odzyskiwanie systemu operacyjnego
 • Dell Data Protection Security Tools, dostawa cyfrowa/komputer stacjonarny

Gwarancja

 • 3Yr Basic Warranty - Next Business Day
 • 3Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive

Ad. 2) Dell OptiPlex 3080 Mini Tower

Komponenty

 • Zasilacz 260W o sprawności do 85% (80 Plus Bronze)
 • Procesor Intel i5-10500 dziesiątej generacji (6 rdzeni, 12MB pamięci podręcznej, od 3,1GHz do 4,5GHz, 65W)
 • Napęd 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
 • Pamięć RAM 8GB (1x8GB) DDR4 non-ECC Memory
 • Dysk SSD M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive 
 • Przewód zasilający europejski
 • Układ graficzny zintegrowany - Intel Integrated Graphics, Dell OptiPlex
 • Zainstalowany fabrycznie czujnik otwarcia obudowy (wymagana współpraca z oprogramowaniem diagnostycznym producenta komputera)
 • Mysz optyczna Dell MS116 - czarna
 • Klawiatura Dell Entry Keyboard KB216 Black for US International

Oprogramowanie

 • Windows 10 Pro (64-bitowy), wersja polska
 • Windows 10 Pro OS Recovery 64bit - USB
 • Aplikacje firmy Dell dla systemu Windows 10
 • Odzyskiwanie systemu operacyjnego
 • Dell Data Protection Security Tools, dostawa cyfrowa/komputer stacjonarny

Gwarancja

 • 3Yr Basic Warranty - Next Business Day
 • 3Yr Data Protection - Keep Your Hard Drive

Ad. 3) Monitor Dell P2419H

Gwarancja:

 • 3Yr Basic with Advanced Exchange Warranty

Warunki gwarancji (dot. całego zestawu komputer + monitor):

 • Zestaw musi być fabrycznie nowy i składać się z oryginalnych podzespołów przypisanych do numeru seryjnego.
 • 3-letnia gwarancja producenta musi być świadczona na miejscu instalacji.
 • Czas reakcji serwisu – najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.
 • Długość gwarancji oraz konfiguracja sprzętowa muszą wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzętu
 • Wymagane oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
 • W przypadku awarii, dyski twarde zostają u Zamawiającego - do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku

Ad. 4) Notebook Dell Latitude 5510, podstawa BTX

 • zasilacz 65W Type-C, EPEAT PCR, Chicony
 • Procesor Intel Core i5-10210U (4 Core, 6M cache, base 1.6GHz, up to 4.2GHz)
 • Matryca 15.6" FHD WVA (1920 x 1080) Anti-Glare Non-Touch,220 nits
 • Pamięć RAM 8GB, 1x8GB pamięci DDR4 bez funkcji ECC
 • Dysk SSD M.2 2230 PCIe NVMe Class 35 o pojemności 256GB
 • Przewód zasilający europejski
 • Układ graficzny - Intel UHD Graphics 620 with Displayport over Type-C for i5-10210U
 • Bateria 4 Cell 68Whr ExpressCharge Capable Battery
 • Łączność - Sterownik karty WLAN Intel Wireless AX201, Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1
 • Klawiatura Wbudowana angielska (amerykańska) klawiatura QWERTY z podświetleniem, dwoma urządzeniami wskazującymi i klawiszami numerycznymi.
 • Dodatkowo - LCD back cover for Non-Touch Latitude 5510, WLAN+WWAN Capable, Carbon Fiber Reinforced Polymer, Dual Pointing with Touch Fingerprint Reader, Contacted Smart Card Reader.

Oprogramowanie

 • Windows 10 Pro (64-bitowy), wersja polska
 • Windows 10 Pro OS Recovery 64bit - USB
 • Aplikacje firmy Dell dla systemu Windows 10
 • Odzyskiwanie systemu operacyjnego
 • Dell Data Protection Security Tools, dostawa cyfrowa/komputer stacjonarny

Gwarancja:

 • 3Y Basic Onsite Service.
 • Zestaw musi być fabrycznie nowy i składać się z oryginalnych podzespołów przypisanych do numeru seryjnego.
 • Długość gwarancji oraz konfiguracja sprzętowa muszą wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzętu.
 • Wymagane oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

2.   Termin realizacji zamówienia: Dostawa do siedziby zamawiającego do dnia 10 czerwca br.

3.   Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

4.  Termin złożenia oferty: do 19 maja 2021 r.

5.  Warunki płatności: przelew 14 dni

6.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Cezary Biernacki

7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za powyższy sprzęt.

                                                              

                                                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                        Urszula Medyk

                                                                                                                / - /

 

Załącznik do Zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Domaszowice: iod@domaszowice.pl, tel. 887-818-800*.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych oraz laptopów prowadzoną w procedurze zapytania ofertowego ( art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.