Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja urzędu gminy i OPS w Domaszowicach

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - aneks nr 1 na zad. 2.pdf (218,37KB)

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - aneks nr 2 do zad. 1.pdf (109,96KB)

PDFogłoszenie o zmianie umowy - aneks nr 1 do zad. 1.pdf (552,30KB)

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf (251,89KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 2.pdf (380,74KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zad. 1.pdf (380,85KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (466,11KB)

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA IV.pdf (82,21KB)

PDFZmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu IV.pdf (372,22KB)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla zad. 1

PDFSTWiORB - część budowlana.pdf (955,10KB)

Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) dla zad. 2:

PDFProgram_Funkcjonalno_ Uzytkowy_Domaszowice_lb01aj.pdf (391,31KB)

PDF01 opis prac instalacyjnych.pdf (301,43KB)

PDF02 specyfikacja_systemu sze.pdf (257,15KB)

PDF03 Tabela - wymogi dot. informacji nt. pomp ciepła.pdf (297,91KB)

PDF05_sytuacja.pdf (87,07KB)

PDF06_rzut_kotlowni.pdf (90,76KB)

PDF07_zalacznik_starosta.pdf (292,04KB)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla zad. 2 (elementy pomocnicze):

PDFST-01.04-Domaszowice-PanelePV.pdf (263,87KB)

PDFST-01.06-Domaszowice-Pompy-ciepla-powietrze-woda.pdf (167,07KB)

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA III.pdf (82,31KB)

PDFZmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu III.pdf (299,82KB)

PDFWyjaśnienia do SIWZ.pdf (290,11KB)

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II.pdf (82,77KB)

PDFZmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu II.pdf (299,97KB)

PDFAudyt energetyczny.pdf (3,34MB)

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (83,36KB)

PDFZmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.pdf (110,67KB)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (269,04KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf (1,41MB)

DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx (58,42KB)

DOCXzałącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx (52,74KB)

DOCXzałącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (54,13KB)

DOCXzałacznik nr 3 do oferty- grupa kapitałowa.docx (48,43KB)

DOCXzalącznik nr 4 do oferty- zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx (48,85KB)

DOCXzałącznik do oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx (54,73KB)

DOCXzałącznik do oferty - wykaz robót budowlanych.docx (54,24KB)

PDFzałącznik nr 2 SIWZ - projekt umowy.pdf (1,22MB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zad. 2.pdf (830,54KB)

dokumentacja techniczno-budowlana:

PDFdocieplenie UG i OPS - opis.pdf (326,23KB)

PDFElewacja OPS i Gminna biblioteka - 1A.pdf (56,85KB)

PDFElewacja UG Domaszowice - 1A.pdf (53,67KB)

PDFElewacja UG Domaszowice - 1B.pdf (53,38KB)

PDFPROJEKT BUDOWLANY podjazd dla niepełnosprawnych UG.pdf (771,80KB)

PDFPODJAZD OPS przyziemie.pdf (181,20KB)

PDFPODJAZD UG przyziemie.pdf (181,03KB)

PDFPODJAZDY WIDOKI.pdf (165,25KB)

PDFFUNDAMENTY OPS.pdf (155,31KB)

PDFFUNDAMENTY UG.pdf (154,19KB)

przedmiary robót (elementy pomocnicze):

PDFzad. 1 - Docieplenie - OPS.pdf (61,04KB)

PDFzad. 1 - Docieplenie - UG.pdf (64,41KB)

PDFzad. 1 - Podjazd dla niepełnosprawnych - OPS.pdf (66,06KB)

PDFzad. 1 - podjazd dla niepełnosprawnych - UG.pdf (65,82KB)

PDFzad. 2 - Termomdernizacja budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach - część instalacyjna.pdf (52,31KB)