Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Bieżąca konserwacja obiektu mostowego

Domaszowice, dnia 01.09.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W przedmiocie zamówienia dodaje się:

Metalowe elementy mostu należy wyczyścić i pomalować.

Belki należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem przed zagrożeniami biologicznymi i przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

W zakresie wymiany drewnianych elementów poręczy należy wymienić poręcze i słupki od balustrady.

Wszystkie drewniane elementy mostu należy dokładnie zaimpregnować.

Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia udziela pięcioletniej gwarancji.

 

 

                                                                                               / - / Wójt Gminy

                                                                                                Urszula Medyk

 

 

Domaszowice, dnia 27.08.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Bieżąca konserwacja obiektu mostowego jednoprzęsłowego (działka nr 228), leżącego w ciągu drogi wewnętrznej gminnej pomiędzy działkami nr 226 a 227, polegająca na:

Wymianie drewnianych desek (starych na nowe) o wymiarach 12 x 20 cm na pomoście o powierzchni około 50 m2. Wymiana drewnianych elementów poręczy.

Termin realizacji zamówienia: do 15.10.2020 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 04 września 2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

                                                                                               / - / Wójt Gminy

                                                                                                Urszula Medyk

 

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (7,64KB)