Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - ścinka poboczy dróg gminnych

Domaszowice, dnia 24.07.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia

Ścinka poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Domaszowice w miejscowościach: Szerzyna, Siemysłów i Wielka Kolonia. Średnia grubość ścinania do 15 cm. Ścinkę pobocza wykonać ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody z jezdni. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania należy wywieźć – organizacja i wybór miejsca należy do Zamawiającego. Grunt pozostały w poboczu należy odpowiednio zagęścić. W przypadku wystąpienia wgłębień w poboczach, należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. Przed przystąpieniem do prac określony będzie zakres wykonania na poszczególnych odcinku drogi.

Termin realizacji zamówienia

do 21.08.2020 r.

Miejsce złożenia oferty

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres: referat.inwestycji@domaszowice.pl

Termin złożenia oferty

do 30.07.2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności

 przelew 21 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w ofercie należy podać oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

           / - / Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                             Urszula Medyk

DOCXprojekt umowy.docx (22,22KB)

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (7,71KB)