Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż wiaty przystankowej

Domaszowice, dnia 06.07.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wiaty przystankowej

Wiata przystankowa:

  • Długość min. 2,3 m.
  • Szerokość min. 1,5 m.
  • Wysokość min. 2,3 m.
  • Konstrukcja: profile stalowe, ocynkowane.
  • Malowanie proszkowe, kolor niebieski.
  • Pokrycie dachowe – poliwęglan komorowy (min. 6 mm).
  • Ściany tylna i boczne - poliwęglan komorowy (min. 8 mm).
  • Ławeczka – drewno lub tworzywo sztuczne.
  • Ramka formatu A4 na rozkład jazdy.
  • Miejsce montażu: miejscowość Dziedzice, gmina Domaszowice, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 14 lipca 2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

                                                                                                            /-/ Wójt Gminy

                                                                                                                Urszula Medyk

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (7,74KB)