Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Równanie i uzupełnianie ubytków kruszywem na drogach gruntowych

Domaszowice, dnia 15.06.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Równanie i uzupełnianie ubytków kruszywem na drogach gruntowych w miejscowościach: Gręboszów, Nowa Wieś, Siemysłów.

Równanie i uzupełnianie ubytków kruszywem na drogach gminnych, gruntowych – praca sprzętu: ładowarki, spycharki lub koparko-ładowarki (realizacja wniosków sołeckich w zakresie remontu dróg)

Łączna ilość godzin: ok. 36 godzin.

Podział prac do wykonania w poszczególnych sołectwach nastąpi po uzgodnieniu z zamawiającym.

Termin realizacji zamówienia: do 16.10.2020 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 23 czerwca 2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 godz. usługi.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

 

                                                                                                            /-/ Wójt Gminy

                                                                                                             Urszula Medyk

 

DOCXzapytanie ofertowe.docx (21,37KB)

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (7,66KB)