Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 roku - II tura 12 lipca 2020 roku

W SPRAWIE ROZWIąZANIA OKRęGOWYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCHUCHWAŁA NR 204.2020PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych (80,55KB)

 


=============> PDFObwieszczenie PKW z dnia 30.06.2020 roku o ponownym głosowaniu - II tura w dniu 12 lipca 2020.pdf (128,58KB) <====================

 


PDFPostanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (450,10KB)


Materiały szkoleniowe dla członków OKW na dole strony


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW.pdf (225,87KB)


INFORMACJA

URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY DOMASZOWICE

dotycząca zwołania pierwszego posiedzenia oraz szkolenia obwodowych komisji wyborczych w gminie Domaszowice  w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w wyborach

Informuję, że na mocy Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu I z dn. 17 czerwca 2020 r. pierwsze posiedzenia oraz szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Domaszowice odbędą się w Sali Narad Urzędu Gminy Domaszowice w następujących terminach:

 

18  czerwca 2020 r. (czwartek), godz. 13.00

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Domaszowicach

18  czerwca 2020 r. (czwartek), godz. 14.30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 we Włochach

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Strzelcach

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek), godz. 13.00

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Polkowskiem

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Gręboszowie

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek), godz. 14.15

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Siemysłowie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Wielołęce

 Ze względu na ogłoszony stan epidemii w Polsce uprzejmie proszę o stosowanie podczas posiedzenia komisji maseczek i rękawiczek ochronnych oraz zabranie ze sobą przyborów do pisania, a także zachowanie dystansu społecznego na wymaganą odległość. Ponadto bardzo proszę przed wejściem na salę dokonać dezynfekcji rąk środkiem odkażającym, który będzie przygotowany przez organizatora szkolenia.

Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych zaleceń oraz o obowiązkowe i punktualne przybycie członków obwodowych komisji wyborczych w terminach wskazanych powyżej.

Urzędnik Wyborczy

                                                                                                                               Bogusław Włos

email: urz-160601-1@pkw.gov.pl


PDFInformacja OKW NR 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.pdf (115,31KB)


POSTANOWIENIE NR 144/2020

 Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Domaszowice

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Opolu I postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 7 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Opolu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy

w Opolu I

/-/Cezary Obermajer

 

Załączniki do postanowienia nr 144/2020
Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Domaszowicach, ul. Kolejowa 3/3, 46-146 Domaszowice:

1.

Katarzyna Małgorzata Bodzioch, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Strzelce

2.

Beata Maria Dobrzańska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA (uzupełnienie składu), zam. Gręboszów

3.

Marta Magdalena Fic, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Zalesie

4.

Iwona Ilona Fogt, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA (uzupełnienie składu), zam. Domaszowice

5.

Małgorzata Jachym, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Domaszowice

6.

Dawid Stanisław Kaszycki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Zalesie

7.

Natalia Maria Kubowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Zbica

8.

Marian Mikołajczyk, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Domaszowice

9.

Janusz Franciszek Tryk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Domaszowice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIE NR 822/2020

 Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Domaszowice

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Opolu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Domaszowice, powołanej w celu przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.

Natalia Maria Kubowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Zbica

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1.

Karolina Krystyna Polak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Woskowice Górne

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Opolu I

Cezary Obermajer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Świetlica Parafialna we Włochach, Włochy 62, 46-146 Domaszowice:

1.

Ewa Cicio, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Strzelce

2.

Marek Piotr Dawiskiba, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Włochy

3.

Agata Dorota Fic, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Zalesie

4.

Katarzyna Marzena Gołyska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Siemysłów

5.

Jakub Adam Koniecki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA (uzupełnienie składu), zam. Gręboszów

6.

Hubert Bronisław Siepak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Włochy

7.

Monika Aleksandra Sobczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA (uzupełnienie składu), zam. Strzelce

 

Załącznik nr 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska w Strzelcach, Strzelce 52/4, 46-146 Domaszowice:

1.

Mariola Katarzyna Czochór, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Strzelce

2.

Sebastian Kurek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA (uzupełnienie składu), zam. Włochy

3.

Wiktoria Weronika Łaźniowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Strzelce

4.

Agnieszka Michta, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Strzelce

5.

Anna Stanisława Piórkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Strzelce

6.

Anna Regina Trela, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Strzelce

7.

Marek Zieliński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Dziedzice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 POSTANOWIENIE NR 185 i 193/2020

 Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Domaszowice

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Opolu I postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Domaszowice, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. niżej wymienionych członków, z powodu zrzeczenia się:

1.

Wiktoria Weronika Łaźniowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Strzelce

2.

Agnieszka Michta, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Strzelce

§ 2.

Na wakujące  miejsca powołuje się niżej wymienione osoby:

1.

Marzena Renata Janowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Dziedzice

2.

Joanna Ewelina Jurowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Siemysłów

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Opolu I

Cezary Obermajer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 4

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Polkowskiem, Polkowskie 52, 46-146 Domaszowice:

1.

Jolanta Biegasik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA (uzupełnienie składu), zam. Polkowskie

2.

Agnieszka Koniecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Gręboszów

3.

Justyna Bożena Matysik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Strzelce

4.

Marta Małgorzata Morga, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA (uzupełnienie składu), zam. Siemysłów

5.

Anna Maria Olszowy, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA (uzupełnienie składu), zam. Włochy

6.

Anna Barbara Sałandyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Polkowskie

7.

Zuzanna Laura Świstak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Polkowskie

 

Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Gręboszowie, Gręboszów 29/5, 46-146 Domaszowice:

1.

Marta Natalia Kulczycka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Siemysłów

2.

Iwona Małgorzata Nowak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Włochy

3.

Ewa Elżbieta Olejnik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Włochy

4.

Anna Elżbieta Opala, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Polkowskie

5.

Emil Adam Pierzchawka, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA (uzupełnienie składu), zam. Gręboszów

6.

Jagoda Magdalena Pogorzelska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA (uzupełnienie składu), zam. Strzelce

7.

Emilia Wołczańska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Strzelce

 

Załącznik nr 6

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska w Siemysłowie, Siemysłów 11a, 46-146 Domaszowice:

1.

Magdalena Agnieszka Adamska-Nieśpiałowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA (uzupełnienie składu), zam. Domaszowice

2.

Karolina Anna Białkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA (uzupełnienie składu), zam. Siemysłów

3.

Janina Jolanta Bojanowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Domaszowice

4.

Eliza Marzena Leszczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Siemysłów-Wielka Kolonia

5.

Agnieszka Sandra Martyniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Siemysłów

6.

Karolina Katarzyna Pilarz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Siemysłów-Wielka Kolonia

7.

Anna Siwik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Siemysłów-Wygoda

 

Załącznik nr 7

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Strażnica OSP w Wielołęce, Wielołęka 23a, 46-146 Domaszowice:

1.

Krystyna Banaś, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA (uzupełnienie składu), zam. Gręboszów

2.

Teresa Grażyna Cichocka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Wielołęka

3.

Adriana Magdalena Durska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Wielołęka

4.

Julia Weronika Kaczmarek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZYMONA HOŁOWNI, zam. Dąbrowa

5.

Wioletta Ewa Kurek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Włochy

6.

Edyta Urszula Rojowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Włochy

7.

Przemysław Wiącek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA (uzupełnienie składu), zam. Polkowskie


PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I dot. możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (59,44KB)


Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z wyjaśnieniami z PKW ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, o czym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. 2020, poz. 979), nie jest równoznaczne z telefonicznym zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego. Przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w urzędzie gminy (miasta). Nie ma zatem prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia głosowania korespondencyjnego. Tego rodzaju zgłoszenie jest nieskuteczne.


Chcesz głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania, a nie masz w nim meldunku?

Złóż w urzędzie gminy (miasta) właściwym dla swojego miejsca zamieszkania wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Do rejestru wyborców wpisany zostajesz na stałe!

Co musisz zrobić?

  1. Wypełnij wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemną deklarację zawierającą informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
  2. Dołącz kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  3. Do wniosku możesz dodać załącznik, który potwierdza miejsce twojego stałego zamieszkania. Ułatwi to urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. Takim dokumentem jest na przykład: umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkasz, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, umowa o pracę, karta mieszkańca. Możesz także skontaktować z urzędem i zapytać, jaki dokument dołączyć do wniosku.
  4. Czekaj na odpowiedź z urzędu. Samo wysłanie wniosku nie oznacza wpisania do rejestru wyborców.

Uwaga! Wysłanie wniosku nie oznacza automatycznego wpisania do rejestru wyborców. Wniosek trafi do urzędnika, który go rozpatrzy. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Urzędnik ma obowiązek zweryfikować, czy mieszkasz tam gdzie deklarujesz. Weź pod uwagę te terminy, wysyłając wniosek – urząd ma na jego rozpatrzenie 5 dni.

Pamiętaj, że decyzja urzędnika może być odmowna. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę. Masz na to 3 dni od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże twoją skargę do sądu, który ma 3 dni na wydanie postanowienia. Od postanowienia sądu nie możesz się odwołać. 

Wzory wniosków na dole strony!


PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH
 ORAZ INFORMACJA
O DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 979), zgłoszenia dokonane w związku z wyborami Prezydenta RP, w których nie odbyło się głosowanie zachowują ważność.

Jednocześnie istnieje możliwość dalszego, ciągłego dokonywania zgłoszeń do OKW przez wyborców indywidualnych (na tym samym druku, co w przypadku wyborów zarządzonych na dzień 10 maja br.).

INFORMACJA

DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

I OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy Domaszowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. przyjmowane
są w Urzędzie Gminy Domaszowice, wejście USC pok. nr 13
do dnia  12 czerwca 2020 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu
tj. poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
(informacja telefoniczna: 77 4108250 wew. 115)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO
w Urzędzie Gminy Domaszowice (sala ślubów)
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

Data dyżuru                                    Godziny dyżuru

10.06.2020 r. (środa)                   od 07:30 do 11:30

12.06.2020 r. (piątek)                 od 11:30 do 15:30

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Domaszowice można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2020r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane także w Urzędzie Gminy Domaszowice, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

Urzędnik Wyborczy

Bogusław Włos

DOCZgłoszenie wyborcy indywidualnego do OKW.doc (38,50KB)


Przydatne druki:

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc (38,50KB)
RTFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głos..RTF (137,75KB)
DOCPisemna deklaracja (edytowalna).doc (37,50KB)
DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc (43,00KB)
RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głos..RTF (153,44KB)
DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc (30,00KB)
DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców (edytowalny).doc (40,00KB)
RTFAkt pełnomocnictwa.RTF (84,54KB)


DOCXZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R..docx (14,75KB)


Materiały szkoleniowe dla członków OKW wyborczych:

PPTPREZYDENT 2020 - Prezentacja.ppt (13,54MB)

PPTPREZYDENT 2020 - OKW_znak X.ppt (4,38MB)
PDFPREZYDENT 2020 - Protokół_szkoleniowy_1.pdf (311,10KB)

PRZEBIEG GŁOSOWANIA

https://www.dropbox.com/s/p9byovsh1zj987a/Szkolenie%20dla%20OKW%20PRZEBIEG%20G%C5%81OSOWANIA.mp4?dl=0

USTALENIE WYNIKÓW

https://www.dropbox.com/s/6w3nipgm3ljkqiu/Szkolenie%20dla%20OKW%20USTALENIE%20WYNIK%C3%93W.mp4?dl=0

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
https://www.dropbox.com/s/l0ruk2lz8pu8ulb/Szkolenie%20dla%20OKW%20G%C5%81OSWANIE%20KORESPONDENCYJNE.mp4?dl=0

!!!Powyższe filmy szkoleniowe aby odsłuchać w całości należy pobrać!!!


Więcej informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje