Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - remont dróg gminnych

Domaszowice, dnia 18.07.2019

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia:

Remont dróg gminnych. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych. Uzupełnianie ubytków masą bitumiczną na gorąco w miejscowościach: Szerzyna, Włochy, Siemysłów, Wielka Kolonia, Domaszowice, Polkowskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy załączonym do niniejszego zapytania

Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2019 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 26 lipca 2019 r.

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                        Urszula Medyk

                                                                                                                / - /

PDFProjekt umowy.pdf (365,62KB)

DOCXklauzula RODO.docx (16,74KB)