Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RAPORT O STANIE GMINY

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Domaszowice za 2022 rok

1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023.poz.40 z późn. zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,

4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

6. Mieszkaniec Gminy Domaszowice, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.

7. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Domaszowice za 2022 rok odbędzie się 30 czerwca 2023 r. (piątek) o godzinie 900 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2023 r. (czwartek), do godziny 15 30 w pok. nr 13 Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej a także w Biurze Rady Gminy Domaszowice (pok. nr 13).

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM GMINY za 2022 r..docx (19,27KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.35.2023 raport o stanie Gminy za 2022 r.pdf (1,92MB)


Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Domaszowice za 2021 rok

1.Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022.poz.559 z późn. zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,

4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

6. Mieszkaniec Gminy Domaszowice, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.

7. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Domaszowice za 2021 rok odbędzie się 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 1300 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 czerwca 2022 r. (poniedziałek), do godziny 15 30 w pok. nr 13 Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej a także w Biurze Rady Gminy Domaszowice (pok. nr 13).

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM GMINY za 2021 r..docx (19,13KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.51.2022.2022-05-23 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Domaszowice za 2021 rok.pdf (1,42MB)


Informacja 

o zasadach zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Domaszowice za 2020 rok

1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020.poz.713 z późn. zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,

4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

6. Mieszkaniec Gminy Domaszowice, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.

7. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Domaszowice za 2020 rok odbędzie się 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 1300 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek), do godziny 1530 w pok. nr 13 Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej a także w Biurze Rady Gminy Domaszowice (pok. nr 13).

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM GMINY za 2020 r..docx (19,00KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.55.2021 Raport o stanie Gminy Domaszowice za 2020 r.pdf (1,07MB)


I n f o r m a c j a 

o zasadach zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Domaszowice za 2019 rok

1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,

4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

6. Mieszkaniec Gminy Domaszowice, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.

7. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Domaszowice za 2019 rok odbędzie się 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godzinie 1300 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2020 r. (środa), do godziny 15 30 w pok. nr 13 Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej a także w Biurze Rady Gminy Domaszowice (pok. nr 13).

 

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM GMINY.docx (18,10KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.37.2020.2020-04-21 w sprawie przedstawienia Raportu o Stanie Gminy za 2019 rok.pdf (1,04MB) 


I n f o r m a c j a 

o zasadach zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Domaszowice za 2018 rok

1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,

4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

6. Mieszkaniec Gminy Domaszowice, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.

7. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Domaszowice za 2018 rok odbędzie się 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 1300 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), do godziny 1530 w pok. nr 13 Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej a także w Biurze Rady Gminy Domaszowice (pok. nr 13).

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM GMINY.docx (17,59KB)

PDFZarządzenie.OR.0050.59.2019.2019-05-28 w sprawie raportu o stanie Gminy.pdf (1,67MB)