Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Siemysłów, Dziedzice i Woskowice Górne

Domaszowice, dnia 17.04.2019 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

            W związku z podjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.44.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy:

 

Obręb Siemysłów

- działka numer 322/4 o pow. 0,2640 ha,                  -  Wysokość rocznego czynszu

   km 3 , KW OP1U/00078844/5                              dzierżawnego wynosi – zwolnione                

Obręb Dziedzice

- działka numer 119/2 o pow. 0,0900 ha                   -  Wysokość rocznego czynszu

   km 1, KW OP1U/00081285/2                               dzierżawnego wynosi – 0,3186 q żyta                                

Obręb Woskowice Górne

- działka numer  82/1 o pow. 0.2500 ha                    -  Wysokość rocznego czynszu

   km 1, KW OP1U/00042898/7                               dzierżawnego wynosi – 0,771 q żyta                                                                                 

            W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem: działka nr 322/4 symbol MM- tereny zabudowy mieszanej, działka nr 119/2 symbol MM- tereny zabudowy mieszanej, działka nr 82/1 symbol MM- tereny zabudowy mieszanej.

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach , I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

            Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectw Siemysłów, Dziedzice, i Woskowice Górne na okres 21 dni tj. od dnia 18 kwietnia 2019 roku do 8 maja 2019 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domaszowice.pl.

            Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Domaszowicach pok. Nr 10.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                         Domaszowice