Ostrzeżenie meteorologiczne            Czad i ogień!          GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień        

Dziś jest: poniedziałek, 21-01-2019
Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory

Szukaj na stronach BIP

Uchwały Rady Gminy (2018-2023)

I SESJA:

PDFUchwała.I.1.2018 wybór przewodniczącego R.G.pdf
PDFUchwała.I.2.2018.wybór wiceprzewodniczącego.pdf

II SESJA:

PDFUchwała.II.3.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.pdf
PDFUchwała.II.4.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji budzetu ....pdf
PDFUchwała.II.5.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji kultury, oświaty ....pdf
PDFUchwała.II.6.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji skarg, wnioskow i petycji.pdf
PDFUchwała.II.7.2018.2018-12-04 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf
PDFUchwała.II.8.2018.2018-12-04 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.II.9.2018.2018-12-04 w sprawie zmiany budżetu.pdf

III SESJA:

PDFUchwała.III.10.2018.2018-12-28 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.pdf
PDFUchwała.III.11.2018.2018-12-28 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.pdf
PDFUchwała.III.12.2018.2018-12-28 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków (...).pdf
PDFUchwała.III.13.2018.2018-12-28 w sprawie uchwalenia Statutu OPS w Domaszowicach.pdf
PDFUchwała.III.14.2018.2018-12-28 w sprawie uchwalenia GPPiRPA na rok 2019.pdf
PDFUchwała.III.15.2018.2018-12-28 w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz Komisji Rady.pdf
PDFUchwała.III.16.2018.2018-12-28 w sprawie uchwalenia WPF 2019.pdf
PDFUchwała.III.17.2018.2018-12-28 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf
PDFUchwała.III.18.2018.2018-12-28 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.III.19.2018.2018-12-28 w sprawie zm budżetu gminy na 2018 r.pdf