Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy (2018-2023)

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
1-394
Status:
Uchwalone
Data podjęcia:
24-11-2023
Zakres tematyczny:
Inne

I SESJA:

PDFUchwała.I.1.2018 wybór przewodniczącego R.G.pdf (97,20KB)
PDFUchwała.I.2.2018.wybór wiceprzewodniczącego.pdf (98,47KB)

II SESJA:

PDFUchwała.II.3.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.pdf (97,68KB)
PDFUchwała.II.4.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji budzetu ....pdf (103,35KB)
PDFUchwała.II.5.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji kultury, oświaty ....pdf (102,56KB)
PDFUchwała.II.6.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji skarg, wnioskow i petycji.pdf (99,63KB)
PDFUchwała.II.7.2018.2018-12-04 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf (127,96KB)
PDFUchwała.II.8.2018.2018-12-04 w sprawie zmiany WPF.pdf (350,09KB)
PDFUchwała.II.9.2018.2018-12-04 w sprawie zmiany budżetu.pdf (530,89KB)

III SESJA:

PDFUchwała.III.10.2018.2018-12-28 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.pdf (107,79KB)
PDFUchwała.III.11.2018.2018-12-28 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.pdf (218,93KB)
PDFUchwała.III.12.2018.2018-12-28 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków (...).pdf (106,48KB)
PDFUchwała.III.13.2018.2018-12-28 w sprawie uchwalenia Statutu OPS w Domaszowicach.pdf (221,93KB)
PDFUchwała.III.14.2018.2018-12-28 w sprawie uchwalenia GPPiRPA na rok 2019.pdf (215,32KB)
PDFUchwała.III.15.2018.2018-12-28 w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz Komisji Rady.pdf (590,80KB)
PDFUchwała.III.16.2018.2018-12-28 w sprawie uchwalenia WPF 2019.pdf (284,18KB)
PDFUchwała.III.17.2018.2018-12-28 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf (1,42MB)
PDFUchwała.III.18.2018.2018-12-28 w sprawie zmiany WPF.pdf (355,23KB)
PDFUchwała.III.19.2018.2018-12-28 w sprawie zm budżetu gminy na 2018 r.pdf (478,52KB)

IV SESJA:

PDFUchwała.IV.20.2019.2019-01-25 w sprawie programu Posiłek w szkole i domu 2019-2023.pdf (107,23KB)
PDFUchwała.IV.21.2019.2019-02-25 w sprawie Statutu OPS.pdf (232,37KB)
PDFUchwała.IV.22.2019.2019-02-25 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice.pdf (229,67KB)
PDFUchwała.IV.23.2019.2019-02-25 w sprawie zmiany WPF.pdf (344,42KB)
PDFUchwała.IV.24.2019.2019-02-25 w sprawie zmiany budżetu.pdf (421,18KB)

V SESJA:

PDFUchwała.V.25.2019.2019-01-26 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami.pdf (225,40KB)
PDFUchwała.V.26.2019.2019-03-26 w sprawie opłat za odpady.pdf (111,86KB)
PDFUchwała.V.27.2019.2019.2019-03-26 w sprawie uchwalenia WPRiMUW.pdf (273,98KB)
PDFUchwała.V.28.2019.2019-03-26 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (245,47KB)
PDFUchwała.V.29.2019.2019-03-26 w sprawie zmiany WPF.pdf (443,78KB)
PDFUchwała.V.30.2019.2019-03-26 zmiana budżetu.pdf (792,88KB)
PDFUchwała.V.31.2019.2019-03-26 pomoc finansowa.pdf (107,68KB)
PDFUchwała.V.32.2019.2019-03-26 zmiana uchwały o zaciągnięciu pożyczki.pdf (111,02KB)
PDFUchwała.V.33.2019.2019-03-19 w sprawie wynagrodzenia wójta.pdf (108,29KB)

VI SESJA:

PDFUchwała.VI.34.2019.2019-05-30 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (116,51KB)
PDFUchwała.VI.35.2019.2019-05-30 w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę.pdf (110,41KB)
PDFUchwała.VI.36.2019.2019-05-30 w sprawie opłat za odpady komunalne.pdf (107,29KB)
PDFUchwała.VI.37.2019.2019-05-30 w sprawie zmiany WPRiMURiK.pdf (256,18KB)
PDFUchwała.VI.38.2019.2019-05-30 zmiana WPF.pdf (349,18KB)
PDFUchwała.VI.39.2019.2019-05-30 zmiana budżetu.pdf (695,78KB)
PDFUchwała.VI.40.2019.2019-05-30 pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego.pdf (108,80KB)

VII SESJA:

PDFUchwała.VII.41.2019.2019-06-25 w sprawie wotum zaufania.pdf (104,95KB)
PDFUchwała.VII.42.2019.2019-06-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok.pdf (105,38KB)
PDFUchwała.VII.43.2019.2019-06-25 w sprawie absoluturium.pdf (105,63KB)
PDFUchwała.VII.44.2019.2019-06-25 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków.pdf (112,48KB)
PDFUchwała.VII.45.2019.2019-06-25 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Strzelce.pdf (107,56KB)
PDFUchwała.VII.46.2019. 2019-06-25 w sprawie sieci szkol.pdf (208,78KB)
PDFUchwała.VII.47.2019.2019-06-25 w sprawie porozumenia z OLO.pdf (114,98KB)
PDFUchwała.VII.48.2019.2019-06-25 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej.pdf (211,62KB)
PDFUchwała.VII.49.2019.2019-06-25 w sprawie bilansu skonsolidowanego.pdf (262,10KB)
PDFUchwała.VII.50.2019.2019-06-25 w sprawie zmiany WPF.pdf (447,07KB)
PDFUchwała.VII.51.2019.2019-06-25 w sprawie zmiany budżetu.pdf (667,26KB)

VIII SESJA:

PDFUchwała.VIII.52.2019.2019-09-13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do PGN.pdf (1,92MB)
PDFUchwała.VIII.53.2019.2019-09-13 w sprawie powołania zespołu ds. ławników.pdf (111,61KB)
PDFUchwała.VIII.54.2019.2019-09-13 w sprawie opinii Komendanta Policji.pdf (112,66KB)
PDFUchwała.VIII.55.2019.2019-09-13 w sprawie regulaminu głosowania na ławnika.pdf (413,63KB)
PDFUchwała.VIII.56.2019.2019-09-13 w sprawie bonifikaty użytkowanie wieczyste.pdf (110,30KB)
PDFUchwała.VIII.57.2019.2019-09-13 w sprawie wzoru wniosku o dodatek energetyczny.pdf (228,36KB)
PDFUchwała.VIII.58.2019.2019-09-13 w sprawie zmiany uchwały dot stypendium szkolnego.pdf (112,83KB)
PDFUchwała.VIII.59.2019.2019-09-13 w sprawie sprawienia pogrzebu.pdf (111,05KB)
PDFUchwała.VIII.60.2019.2019-09-13 w sprawie przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf (207,42KB)
PDFUchwała.VIII.61.2019.2019-09-13 w sprawie wysokości opłaty za śmieci.pdf (110,32KB)
PDFUchwała.VIII.62.2019.2019-09-13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf (107,20KB)
PDFUchwała.VIII.63.2019.2019-09-13 w sprawie zmiany WPF.pdf (352,27KB)
PDFUchwała.VIII.64.2019.2019-09-13 w sprawie zmiany budżetu.pdf (1,01MB)
PDFUchwała.VIII.65.2019.2019-09-13 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach.pdf (107,96KB)

IX SESJA:

PDFUchwała.IX.66.2019.2019-10-29 w sprawie wyboru ławników.pdf (108,58KB)
PDFUchwała.IX.67.2019.2019-10-29 w sprawie konsultacji społecznych.pdf (116,33KB)
PDFUchwała.IX.68.2019.2019-10-29 w sprawie zmiany wzoru wniosku dodatek energetyczny.pdf (215,44KB)
PDFUchwała.IX.69.2019.2019-10-29 w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii.pdf (215,56KB)
PDFUchwała.IX.70.2019.2019-10-29 w sprawie ustalenia sposobu i wysokości opłaty za odpady.pdf (112,61KB)
PDFUchwała.IX.71.2019.2019-10-29 w sprawie stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf (114,77KB)
PDFUchwała.IX.72.2019.2019-10-29 w sprawie zmiany WPF.pdf (445,95KB)
PDFUchwała.IX.73.2019.2019-10-29 w sprawie zmiany budżetu na 2019 r.pdf (689,93KB)

X SESJA:

PDFUchwała.X.74.2019.2019-11-28 w sprawie współłpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (219,78KB)
PDFUchwała.X.75.2019.2019-11-28 w sprawie dodatków dla nauczycieli.pdf (230,67KB)
PDFUchwała.X.76.2019.2019-11-28 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf (251,81KB)
PDFUchwała.X.77.2019.2019-11-28 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (227,00KB)
PDFUchwała.X.78.2019.2019-11-28 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.pdf (111,98KB)
PDFUchwała.X.79.2019.2019-11-28 w sprawie zmiany WPF.pdf (351,16KB)
PDFUchwała.X.80.2019.2019-11-28 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.pdf (346,74KB)
PDFUchwała.X.81.2019.2019-11-28 w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych.pdf (115,96KB)

XI SESJA:

PDFUchwała.XI.82.2019.2019-12-30 w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf (114,31KB)
PDFUchwała.XI.83.2019.2019-12-30 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (229,37KB)
PDFUchwała.XI.84.2019.2019-12-30 w sprawie Planu Pracy Rady.pdf (604,39KB)
PDFUchwała.XI.85.2019.2019-12-30 w sprawie zmiany WPF.pdf (347,97KB)
PDFUchwała.XI.86.2019.2019-12-30 w sprawie zmiany budżetu na 2019.pdf (330,75KB)
PDFUchwała.XI.87.2019.2019-12-30 w sprawie uchwalenia WPF.pdf (469,49KB)
PDFUchwała.XI.88.2019.2019-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020.pdf (1,46MB)

XII SESJA:

PDFUchwała.XII.89.2020.2020-01-30 w sprawie pobytu w mieszkaniach chronionych i ośrodkach.pdf (115,58KB)
PDFUchwała.XII.90.2020.2020-01-30 w sprawie dodatków dla nauczycieli.pdf (126,15KB)
PDFUchwała.XII.91.2020.2020-01-30 w sprawie wieloletniego planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.pdf (258,79KB)
PDFUchwała.XII.92.2020.2020-01-30 w sprawie stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf (115,93KB)
PDFUchwała.XII.93.2020.2020-01-30 w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.pdf (120,57KB)
PDFUchwała.XII.94.2020.2020-01-30 dopuszczenie zapłaty instrumentem płatniczym.pdf (105,20KB)
PDFUchwała.XII.95.2020.2020-01-30 zmiana WPF.pdf (351,24KB)
PDFUchwała.XII.96.2020.2020-01-30 zmiana uchwały budżetowej.pdf (797,32KB)
PDFUchwała.XII.97.2020.2020-01-30 w sprawie apelu do GDKiA.pdf (209,60KB)
PDFUchwała.XII.98.2020.2020-01-30 w sprawie petycji z dnia 29 listopada 2019 r..pdf (178,98KB)
PDFUchwała.XII.99.2020.2020-01-30 w sprawie petycji z dnia 06 grudnia 2019 r..pdf (197,78KB)
PDFUchwała.XII.100.2020.2020-01-30 w sprawie petycji przekazanych dnia 20 grudnia 2019 r..pdf (179,65KB)

XIII SESJA:

PDFUchwała.XIII.101.2020.2020-02-12 w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach.pdf (355,12KB)
PDFUchwała.XIII.102.2020.2020-02-12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za odpady kumunalne.pdf (127,61KB)
PDFUchwała.XIII.103.2020.2020-02-12 w sprawie przekazania PSP środków finansowych.pdf (119,19KB)
PDFUchwała.XIII.104.2020.2020-02-12 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego.pdf (118,09KB)
PDFUchwała.XIII.105.2020.2020-02-12 w sprawie zamiaru likwidacji SP w Polkowskiem.pdf (120,32KB)

XIV SESJA:

PDFUchwała.XIV.106.2020.2020-04-30 w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy.pdf (217,39KB)
PDFUchwała.XIV.107.2020.2020-04-30 w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf (209,75KB)
PDFUchwała.XIV.108.2020.2020-04-30 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (241,28KB)
PDFUchwała.XIV.109.2020.2020-04-30 w sprawie podziału sołectwa Domaszowice.pdf (6,51MB)
PDFUchwała.XIV.110.2020.2020-04-30 w sprawie programu ochrony nad zwierzętami.pdf (233,59KB)
PDFUchwała.XIV.111.2020.2020-04-30 w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach.pdf (213,55KB)
PDFUchwała.XIV.112.2020.2020-04-30 w sprawie regulaminu dostarczania wody.pdf (297,23KB)
PDFUchwała.XIV.113.2020.2020-04-30 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (295,63KB)
PDFUchwała.XIV.114.2020.2020-04-30 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf (136,82KB)
PDFUchwała.XIV.115.2020.2020-04-30 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.pdf (134,53KB)
PDFUchwała.XIV.116.2020.2020-04-30 w sprawie likwidacji SP Polkowskie.pdf (126,56KB)
PDFUchwała.XIV.117.2020.2020-04-30 w sprawie zmiany WPF.pdf (867,36KB)
PDFUchwała.XIV.118.2020.2020-04-30 w sprawie zmiany budżetu.pdf (945,48KB)
PDFUchwała.XIV.119.2020.2020-04-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego.pdf (123,06KB)
PDFUchwała.XIV.120.2020.2020-04-30 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach.pdf (118,13KB)
PDFUchwała.XIV.121.2020.2020-04-30 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach.pdf (118,06KB)

XV SESJA:

PDFUchwała.XV.122.2020.2020-05-25 w sprawie rozpatrzenia petycji z dn. 02.04.2020.pdf (212,16KB)
PDFUchwała.XV.123.2020..2020-05-25 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29.04.2020 r..pdf (213,46KB)
PDFUchwała.XV.124.2020.2020-05-25 w sprawie zmiany WPF.pdf (714,74KB)
PDFUchwała.XV.125.2020.2020-05-25 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.pdf (784,29KB)
PDFUchwała.XV.126.2020.2020-05-25 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP we Włochach.pdf (118,25KB)
PDFUchwała.XV.127.2020.2020-05-25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego.pdf (123,36KB)
PDFUchwała.XV.128.2020.2020-05-25 w sprawie finansowania opieki w żłobkach dla dzieci z terenu gminy.pdf (120,90KB)

XVI SESJA:

PDFUchwała.XVI.129.2020.2020-06-25 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy.pdf (114,32KB)
PDFUchwała.XVI.130.2020.2020-06-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok.pdf (114,93KB)
PDFUchwała.XVI.131.2020.2020-06-25 w sprawie absolutorium za 2019 r.pdf (116,78KB)
PDFUchwała.XVI.132.2020.2020-06-25 w sprawie ustalenia planu sieci szkół.pdf (224,13KB)
PDFUchwała.XVI.133.2020.2020-06-25 w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf (123,46KB)
PDFUchwała.XVI.134.2020.2020-06-25 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (299,86KB)
PDFUchwała.XVI.135.2020.2020-06-25 w sprawie inkasa.pdf (127,75KB)
PDFUchwała.XVI.136.2020.2020-06-25 w sprawie zmiany WPF.pdf (713,32KB)
PDFUchwała.XVI.137.2020.2020-06-25 w sprawie zmiany budżetu.pdf (501,43KB)

XVII SESJA:

PDFUchwała.XVII.138.2020.2020-08-11 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r..pdf (217,42KB)
PDFUchwała.XVII.139.2020.2020-08-11 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (121,44KB)
PDFUchwała.XVII.140.2020.2020-08-11 w sprawie średniej ceny paliwa.pdf (116,07KB)
PDFUchwała.XVII.141.2020.2020-08-11 w sprawie zasad dowozu do szkół i przedszkoli.pdf (123,76KB)
PDFUchwała.XVII.142.2020.2020-08-11 w sprawie inkasa.pdf (131,41KB)
PDFUchwała.XVII.143.2020.2020-08-11 w sprawie wspólnej obsługi.pdf (131,76KB)
PDFUchwała.XVII.144.2020.2020-08-11 w sprawie zmiany WPF.pdf (851,98KB)
PDFUchwała.XVII.145.2020.2020-08-11 w sprawie zmiany budżetu.pdf (804,72KB)
PDFUchwała.XVII.146.2020.2020-08-11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z PKS w Kluczborku.pdf (118,54KB)

XVIII SESJA:

PDFUchwała.XVIII.147.2020.2020-09-29 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.pdf (114,47KB)
PDFUchwała.XVIII.148.2020.2020-09-29 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium.pdf (237,07KB)
PDFUchwała.XVIII.149.2020.2020-09-29 w sprawie zmiany WPF.pdf (862,90KB)
PDFUchwała.XVIII.150.2020.2020-09-29 w sprawie zmiany budżetu.pdf (850,31KB)
PDFUchwała.XVIII.151.2020.2020-09-29 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Domaszowice.pdf (118,82KB)

XIX SESJA:

PDFUchwała.XIX.152.2020.2020-10-28 w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczacego.pdf (116,79KB)
PDFUchwała.XIX.153.2020.2020-10-28 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego.pdf (115,44KB)
PDFUchwała.XIX.154.2020.2020-10-28 w sprawie zmian składu komisji budżetu.pdf (124,65KB)
PDFUchwała.XIX.155.2020.2020-10-28 w sprawie zmiany Statutu Gminy.pdf (206,90KB)
PDFUchwała.XIX.156.2020.2020-10-28 w sprawie opłaty za żłobki.pdf (123,36KB)
PDFUchwała.XIX.157.2020.2020-10-28 w sprawie okreslenia sposobu odbierania odpadów.pdf (456,74KB)
PDFUchwała.XIX.158.2020.2020-10-28 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości.pdf (426,48KB)
PDFUchwała.XIX.159.2020.2020-10-28 w sprawie przyjęcia Wieloletnieg Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym.pdf (281,47KB)
PDFUchwała.XIX.160.2020.2020-10-28 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf (134,41KB)
PDFUchwała.XIX.161.2020.2020-10-28 w sprawie zmiany WPF.pdf (862,09KB)
PDFUchwała.XIX.162.2020.2020-10-28 w sprawie zmiany budżetu.pdf (859,81KB)
PDFUchwała.XIX.163.2020.2020-10-28 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Domaszowicach.pdf (118,80KB)

XX SESJA:

PDFUchwała.XX.164.2020.2020-11-19 w sprawie gminnego programu PiRPA.pdf (222,04KB)
PDFUchwała.XX.165.2020.2020-11-19 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (732,09KB)
PDFUchwała.XX.166.2020.2020-11-19 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej.pdf (163,04KB)
PDFUchwała.XX.167.2020.2020-11-19 w sprawie umorzenia postępowania skargowego.pdf (177,97KB)
PDFUchwała.XX.168.2020.2020-11-19 w sprawie zmiany WPF.pdf (446,59KB)

XXI SESJA:

PDFUchwała.XXI.169.2020.2020-12-29 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2021 r..pdf (490,71KB)
PDFUchwała.XXI.170.2020.2020-12-29 w sprawie porozumienia żłobki.pdf (173,47KB)
PDFUchwała.XXI.171.2020.2020-12-29 w sprawie określenia szczegółowego sposobu odbierania odpadów komunalnych.pdf (400,16KB)
PDFUchwała.XXI.172.2020.2020-12-29 w sprawie zmiany granic aglomeracji.pdf (166,50KB)
PDFUchwała.XXI.173.2020.2020-12-29 w sprawie zmiany WPF.pdf (396,76KB)
PDFUchwała.XXI.174.2020.2020-12-29 w sprawie zmiany budżetu.pdf (322,56KB)
PDFUchwała.XXI.175.2020.2020-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r..pdf (1,12MB)
PDFUchwała.XXI.176.2020.2020-12-30 w sprawie zmiany WPF 2021-2030.pdf (526,23KB)
PDFUchwała.XXI.177.2020.2020-12-30 w sprawie rozpatrzenia petycji z dn. 11.12.2020 r..pdf (194,05KB)

XXII SESJA:

PDFUchwała.XXII.178.2021.2021-01-29 w sprawie przeciwdziałania narkomanii.pdf (252,78KB)
PDFUchwała.XXII.179.2021.2021-01-29 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu.pdf (171,06KB)
PDFUchwała.XXII.180.2021.2021-01-29 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.pdf (186,61KB)
PDFUchwała.XXII.181.2021.2021-01-29 w sprawie zmiany budżetu.pdf (704,72KB)
PDFUchwała.XXII.182.2021.2021-01-29 w sprawie zmiany WPF.pdf (411,80KB)

XXIII SESJA:

PDFUchwała.XXIII.183.2021.2021-02-26 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 02 stycznia 2021r..pdf (217,00KB)
PDFUchwała.XXIII.184.2021.2021-02-26 w sprawie zwolnienia z opłat alkoholowych w 2021 r..pdf (177,33KB)
PDFUchwała.XXIII.185.2021.2021-02-26 w sprawie programu ochrony zwierząt.pdf (236,54KB)
PDFUchwała.XXIII.186.2021.2021-02-26 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (170,15KB)

XXIV SESJA:

PDFUchwała.XXIV.187.2021.2021-04-13 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice.pdf (177,60KB)
PDFUchwała.XXIV.188.2021.2021-04-13 w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych.pdf (358,24KB)
PDFUchwała.XXIV.189.2021.2021-04-13 wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na udziałach w Ekowod.pdf (180,21KB)
PDFUchwała.XXIV.190.2021.2021-04-13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r.pdf (760,00KB)
PDFUchwała.XXIV.191.2021.2021-04-13 w sprawie zmiany WPF.pdf (494,08KB)
PDFUchwała.XXIV.192.2021.2021-04-13 w sprawie dotacji dla LZS.pdf (171,72KB)
PDFUchwała.XXIV.193.2021.2021-04-13 w sprawie rozpatrzenia petycji Referendum Ludowe.pdf (218,16KB)
PDFUchwała.XXIV.194.2021.2021-04-13 w sprawie rozpatrzenia petycji ws. Rządu Tymczasowego.pdf (213,27KB)

XXV SESJA:

PDFUchwała.XXV.195.2021.2021-05-27 w sprawie stypendiów za osiągnięcia sportowe.pdf (419,16KB)
PDFUchwała.XXV.196.2021.2021-05-27 w sprawie zmiany budżetu.pdf (749,63KB)
PDFUchwała.XXV.197.2021.2021-05-27 w sprawie zmiany WPF.pdf (490,18KB)
PDFUchwała.XXV.198.2021.2021-05-27 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Wielołęce.pdf (169,15KB)

XXVI SESJA:

PDFUchwała.XXVI.199.2021.2021-06-29 w sprawie wotum zaufania dla Wójta.pdf (210,72KB)
PDFUchwała.XXVI.200.2021.2021-06-29 zatwierdzenie sprawozdania finansowego.pdf (160,47KB)
PDFUchwała.XXVI.201.2021.2021-06-29 w sprawie wymagań w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych.pdf (207,18KB)
PDFUchwała.XXVI.202.2021.2021-06-29 w sprawie zmiany uchwały nr XXV.195.2021.pdf (390,52KB)
PDFUchwała.XXVI.203.2021.2021-06-29 w sprawie statutu sołectwa Domaszowice.pdf (3,30MB)
PDFUchwała.XXVI.204.2021.2021-06-29 w sprawie statutu sołectwa Dziedzice.pdf (447,10KB)
PDFUchwała.XXVI.205.2021.2021-06-29 w sprawie statutu sołectwa Gręboszów.pdf (489,66KB)
PDFUchwała.XXVI.206.2021.2021-06-29 w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś.pdf (485,74KB)
PDFUchwała.XXVI.207.2021.2021-06-29 w sprawie statutu sołectwa Polkowskie.pdf (454,78KB)
PDFUchwała.XXVI.208.2021.2021-06-29 w sprawie statutu sołectwa Siemysłów.pdf (552,95KB)
PDFUchwała.XXVI.209.2021.2021-06-29 w sprawie statutu sołectwa Strzelce.pdf (554,85KB)
PDFUchwała.XXVI.210.2021.2021-06-29 w sprawie statutu sołectwa Wielołęka.pdf (475,51KB)
PDFUchwała.XXVI.211.2021.2021-06-29 w sprawie statutu sołectwa Włochy.pdf (458,05KB)
PDFUchwała.XXVI.212.2021.2021-06-29 w sprawie statutu sołectwa Woskowice Górne.pdf (498,64KB)
PDFUchwała.XXVI.213.2021.2021-06-29 w sprawie statutu sołectwa Zalesie.pdf (428,59KB)
PDFUchwała.XXVI.214.2021.2021-06-29 w sprawie statutu sołectwa Zofijówka.pdf (468,21KB)
PDFUchwała.XXVI.215.2021.2021-06-29 zmiana budżetu.pdf (567,61KB)
PDFUchwała.XXVI.216.2021.2021-06-29 w sprawie zmiany WPF.pdf (407,48KB)

XXVII SESJA:

PDFUchwała.XXVII.217.2021.2021-09-24 w sprawie określenia średniej cena paliwa.pdf (163,81KB)
PDFUchwała.XXVII.218.2021.2021-09-24 w sprawie zmiany odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (172,87KB)
PDFUchwała.XXVII.219.2021.2021-09-24 w sprawie wzóru wniosku o dodatek mieszkaniowy.pdf (305,05KB)
PDFUchwała.XXVII.220.2021.2021-09-24 w sprawie zgody na dzierżawy.pdf (167,62KB)
PDFUchwała.XXVII.221.2021.2021-09-24 zmiana budżetu.pdf (642,08KB)
PDFUchwała.XXVII.222.2021.2021-09-24 zmiana WPF.pdf (413,29KB)

XXVIII SESJA:

PDFUchwała.XXVIII.223.2021.2021-10-26 w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf (218,11KB)
PDFUchwała.XXVIII.224.2021.2021-10-26 w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (242,54KB)
PDFUchwała.XXVIII.225.2021.2021-10-26 w sprawie stawki podatku od nieruchomości.pdf (215,29KB)
PDFUchwała.XXVIII.226.2021.2021-10-26 w sprawie zmiany budżetu.pdf (528,60KB)
PDFUchwała.XXVIII.227.2021.2021-10-26 w sprawie zmiany WPF.pdf (492,70KB)

XXIX SESJA:

PDFUchwała.XXIX.228.2021.2021-11-23 w sprawie skargi.pdf (255,23KB)
PDFUchwała.XXIX.229.2021.2021-11-23 w sprawie Gminnego Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2022.pdf (342,85KB)
PDFUchwała.XXIX.230.2021.2021-11-23 w sprawie odstepstw od zakazu.pdf (202,00KB)
PDFUchwała.XXIX.231.2021.2021-11-23 w sprawie współpracy z org. pozarządowymi.pdf (301,98KB)
PDFUchwała.XXIX.232.2021.2021-11-23 w sprawie opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi.pdf (206,11KB)
PDFUchwała.XXIX.233.2021.2021-11-23 w sprawie zmiany budżetu.pdf (936,21KB)
PDFUchwała.XXIX.234.2021.2021-11-23 w sprawie zmiany WPF.pdf (987,46KB)

XXX SESJA:

PDFUchwała.XXX.235.2021.2021-12-20 w sprawie Planu Pracy Rady Gmniy na 2022 r..pdf (736,32KB)
PDFUchwała.XXX.236.2021.2021-12-20 w sprawie współpracy z LGD.pdf (198,98KB)
PDFUchwała.XXX.237.2021.2021-12-20 w sprawie usług opiekuńczych.pdf (201,29KB)
PDFUchwała.XXX.238.2021.2021-12-20 w sprawie zgody na zawarcie porozumienia.pdf (201,53KB)
PDFUchwała.XXX.239.2021.2021-12-20 w sprawie wynagrodzenia Wójta.pdf (200,52KB)
PDFUchwała.XXX.240.2021.2021-12-20 w sprawie zmiany budżetu 2021.pdf (462,46KB)
PDFUchwała.XXX.241.2021.2021-12-20 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,04MB)
PDFUchwała.XXX.242.2021.2021-12-20 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.pdf (2,00MB)
PDFUchwała.XXX.243.2021.2021-12-20 w sprawie WPF na lata 2022-2030.pdf (1,60MB)

XXXI SESJA:

PDFUchwała.XXXI.244.2022.2022-01-28 w sprawie programu Asystent.pdf (181,19KB)
PDFUchwała.XXXI.245.2022.2022-01-28 w sprawie programu Opieka wytchnieniowa.pdf (182,09KB)
PDFUchwała.XXXI.246.2022.2022-01-28 w sprawie Studium zagospodarowania przestrzennego.pdf (7,13MB)
PDFUchwała.XXXI.247.2022.2022-01-28 w sprawie dopłaty do taryf.pdf (186,14KB)
PDFUchwała.XXXI.248.2022.2022-01-28 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.pdf (810,81KB)
PDFUchwała.XXXI.249.2022.2022-01-28 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,13MB)

XXXII SESJA:

PDFUchwała.XXXII.250.2022.2022-02-25 w sprawie uchwalenie Wieloletniego Planu Rozwoju EKOWOD.pdf (480,17KB)
PDFUchwała.XXXII.251.2022.2022-02-25 w sprawie programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii.pdf (328,53KB)
PDFUchwała.XXXII.252.2022.2022-02-25 w sprawie programu opieki nad zwierzętami.pdf (274,49KB)
PDFUchwała.XXXII.253.2022.2022-02-25 w sprawie zmiany uchwały nr XIX.158.2020 - regulamin czystości.pdf (185,74KB)
PDFUchwała.XXXII.254.2022.2022-02-25 w sprawie ekwiwalentu dla strażaków.pdf (188,46KB)
PDFUchwała.XXXII.255.2022.2022-02-25 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (243,55KB)
PDFUchwała.XXXII.256.2022.2022-02-25 w sprawie ustalenia diet sołtysów.pdf (187,38KB)
PDFUchwała.XXXII.257.2022.2022-02-25 w sprawie dopłaty do taryf.pdf (188,81KB)
PDFUchwała.XXXII.258.2022.2022-02-25 w sprawie zmiany budżetu.pdf (850,02KB)
PDFUchwała.XXXII.259.2022.2022-02-25 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,13MB)

XXXIII SESJA:

PDFUchwała.XXXIII.260.2022.2022-04-22 w sprawie zmiany opracowania LGD.pdf (188,42KB)
PDFUchwała.XXXIII.261.2022.2022-04-22 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do LGD.pdf (188,10KB)
PDFUchwała.XXXIII.262.2022.2022-04-22 w sprawie miejsc przeznaczonych na handel rolniczy.pdf (386,89KB)
PDFUchwała.XXXIII.263.2022.2022-04-22 w sprawie uchylenia uchwały stypendium szkolne.pdf (183,78KB)
PDFUchwała.XXXIII.264.2022.2022-04-22 w sprawie wzniesienia pomnika.pdf (1,14MB)
PDFUchwała.XXXIII.265.2022.2022-04-22 w sprawie diety radnych.pdf (190,05KB)
PDFUchwała.XXXIII.266.2022.2022-04-22 w sprawie diety sołtysów.pdf (187,33KB)
PDFUchwała.XXXIII.267.2022.2022-04-22 w sprawie zmiany budżetu.pdf (765,55KB)
PDFUchwała.XXXIII.268.2022.2022-04-22 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,24MB)

XXXIV SESJA:

PDFUchwała.XXXIV.269.2022.2022-05-27 w sprawie rezygnacji Przewodniczącego.pdf (183,12KB)
PDFUchwała.XXXIV.270.2022.2022-05-27 w sprawie wyboru Przewodniczącego.pdf (177,94KB)
PDFUchwała.XXXIV.271.2022.2022-05-27 w sprawie rezygnacji Wiceprzewodniczącego.pdf (182,78KB)
PDFUchwała.XXXIV.272.2022.2022-05-27 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego.pdf (181,63KB)
PDFUchwała.XXXIV.273.2022.2022-05-27 w sprawie zmiany składu Komisji Budżetu.pdf (192,79KB)
PDFUchwała.XXXIV.274.2022.2022-05-27 w sprawie rozpatrzenie petycji.pdf (238,83KB)
PDFUchwała.XXXIV.275.2022.2022-05-27 w sprawie zmiany budżetu.pdf (693,86KB)
PDFUchwała.XXXIV.276.2022.2022-05-27 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,25MB)

XXXV SESJA:

PDFUchwała.XXXV.280.2022.2022-06-24 w sprawie zniesienia współwłasności.pdf (272,04KB)
PDFUchwała.XXXV.281.2022.2022-06-24 w sprawie zmiany budżetu.pdf (610,22KB)
PDFUchwała.XXXV.282.2022.2022-06-24 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,18MB)

XXXVI SESJA:

PDFUchwała.XXXVI.283.2022 2022-07-20 w sprawie stawki za paliwo.pdf (181,83KB)
PDFUchwała.XXXVI.284.2022.2022-07-20 w sprawie zmiany budżetu.pdf (698,50KB)
PDFUchwała.XXXVI.285.2022.2022-07-20 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,06MB)

XXXVII SESJA:

PDFUchwała.XXXVII.286.2022.2022-08-12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.pdf (183,50KB)
PDFUchwała.XXXVII.287.2022.2022-08-12 zmiana budżetu.pdf (698,14KB)
PDFUchwała.XXXVII.288.2022.2022-08-12 zmiana WPF.pdf (1,05MB)

XXXVIII SESJA:

PDFUchwała.XXXVIII.289.2022.2022-09-09 w sprawie utworzenie PSZOK.pdf (185,26KB)

PDFUchwała.XXXVIII.290.2022.2022-09-09 w sprawie szczegółowe sposób odbioru odpadów.pdf (520,51KB)

PDFUchwała.XXXVIII.291.2022.2022-09-09 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (244,30KB)

PDFUchwała.XXXVIII.292.2022.2022-09-09 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.pdf (188,35KB)

PDFUchwała.XXXVIII.293.2022.2022-09-09 w sprawie emisji obligacji 2 120 000 zł.pdf (205,15KB)

PDFUchwała.XXXVIII.294.2022.2022-09-09 w sprawie emisji obligacji 8 000 000 zł.pdf (214,40KB)

PDFUchwała.XXXVIII.295.2022.2022-09-09 w sprawie zmiany budżetu.pdf (1,04MB)

PDFUchwała.XXXVIII.296.2022.2022-09-09 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,70MB)

XXXIX SESJA:

PDFUchwała.XXXIX.297.2022.2022.10.14 w sprawie utworzenia PSZOK.pdf (188,56KB)
PDFUchwała.XXXIX.298.2022.2022-10-14 w sprawie zmiany uchwały - dodatki dla nauczycieli.pdf (193,83KB)
PDFUchwała.XXXIX.299.2022.2022-10-14 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf (1,22MB)
PDFUchwała.XXXIX.300.2022.2022-10-14 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,65MB)

XL SESJA:

PDFUchwała.XL.301.2022.2022-11-10 w sprawie utworzenia PSZOK.pdf (189,89KB)
PDFUchwała.XL.302.2022.2022-11-10 w sprawie współpracy z organizacjami.pdf (287,19KB)
PDFUchwała.XL.303.2022.2022-11-10 w sprawie refundacji kosztów żłobków.pdf (188,20KB)
PDFUchwała.XL.304.2022.2022-11-10 w sprawie oceny aktualności studium i miejscowych planów.pdf (2,90MB)
PDFUchwała.XL.305.2022.2022-11-10 w sprawie emisji obligacji.pdf (188,20KB)
PDFUchwała.XL.306.2022.2022-11-10 w sprawie stawki podatkowe.pdf (201,32KB)
PDFUchwała.XL.307.2022.2022-11-10 w sprawie zmiany budżetu.pdf (829,56KB)
PDFUchwała.XL.308.2022.0001-11-10 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,65MB)

XLI SESJA:

PDFUchwała.XLI.309.2022.2022-12-20 w sprawie Planu Pracy Rady i Komisji Gminy.pdf (556,57KB)
PDFUchwała.XLI.316.2022.2022-12-20 w sprawie zmiany budżetu.pdf (862,49KB)
PDFUchwała.XLI.317.2022.2022-12-20 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,77MB)
PDFUchwała.XLI.313.2022.2022-12-20 w sprawie usług opiekuńcze.pdf (189,33KB)
PDFUchwała.XLI.314.2022.2022-12-20 w sprawie odpadów komunalnych.pdf (195,25KB)
PDFUchwała.XLI.312.2022.2022-12-20 w sprawie stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych.pdf (188,92KB)
PDFUchwała.XLI.310.2022.2022-12-20 w sprawie zmiany Programu współpracy z org. pozarządowymi.pdf (190,01KB)
PDFUchwała.XLI.319.2022.2022-12-20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok.pdf (1,99MB)
PDFUchwała.XLI.320.2022.2022-12-20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039.pdf (3,83MB)
PDFUchwała.XLI.318.2022.2022-12-20 w sprawie podatku rolnego.pdf (187,44KB)
PDFUchwała.XLI.311.2022.2022-12-20 w sprawie porozumienia - żłobki.pdf (188,08KB)
PDFUchwała.XLI.315.2022.2022-12-20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.pdf (10,81MB)

XLII SESJA:

PDFUchwała.XLII.321.2023.2023-01-27 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Domaszowice na lata 2023-2030.pdf (764,21KB)
PDFUchwała.XLII.322.2023.2023-01-27 Przystapienie do Programu Asystent.pdf (185,85KB)
PDFUchwała.XLII.323.2023.2023-01-27 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025.pdf (478,87KB)
PDFUchwała.XLII.324.2023.2023-01-27 podwyższenie kryterium dochodowego.pdf (194,63KB)
PDFUchwała.XLII.325.2023.2023-01-27 opłata za gospodarowanie odpadami.pdf (187,66KB)
PDFUchwała.XLII.326.2023.2023-01-27 określenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu.pdf (194,33KB)
PDFUchwała.XLII.327.2023.2023-01-27 zmiana budżetu.pdf (838,54KB)
PDFUchwała.XLII.328.2023.2023-01-27 zmiana WPF.pdf (1,12MB)

XLIII SESJA:

PDFUchwała.XLIII.329.2023.2023-02-24 w sprawie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.pdf (811,37KB)
PDFUchwała.XLIII.330.2023.2023-02-24 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami w roku 2023.pdf (285,85KB)
PDFUchwała.XLIII.331.2023.2023-02-24 w sprawie nauki religii kościoła zielonoświątkowego.pdf (187,80KB)
PDFUchwała.XLIII.332.2023.2023-02-24 w sprawie zmiany budżetu.pdf (791,41KB)
PDFUchwała.XLIII.333.2023.2023-02-24 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,27MB)

XLIV SESJA:

PDFUchwała.XLIV.334.2023.2023-03-24 w sprawie dotacji na zabytki.pdf (757,80KB)
PDFUchwała.XLIV.335.2023.2023-03-24 w sprawie zmiany budżetu.pdf (600,74KB)
PDFUchwała.XLIV.336.2023.2023-03-24 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,27MB)

XLV SESJA:

PDFUchwała.XLV.337.2023.2023-04-28 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.pdf (191,01KB)
PDFUchwała.XLV.338.2023.2023-04-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla wybranych terenów w obrebie geodezyjnym Polkowskie.pdf (315,71KB)
PDFUchwała.XLV.339.2023.2023-04-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla wybranych terenów w obrebie geodezyjnym Woskowice Górne.pdf (393,73KB)
PDFUchwała.XLV.340.2023.2023-04-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla wybranych terenów w obrebie geodezyjnym Siemysłów.pdf (407,80KB)
PDFUchwała.XLV.341.2023.2023-04-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla wybranych terenów w obrebie geodezyjnym Domaszowice.pdf (323,67KB)
PDFUchwała.XLV.342.2023.2023-04-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp wsi Domaszowice - zmiana tekstowa.pdf (441,92KB)
PDFUchwała.XLV.343.2023.2023-04-28 w sprawie zmiany budżetu Gminy.pdf (757,93KB)
PDFUchwała.XLV.344.2023.2023-04-28 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,27MB)

XLVI SESJA:

PDFUchwała.XLVI.345.2023.2023-05.30 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf (199,56KB)
PDFUchwała.XLVI.346.2023.2023-05-30 w sprawien zmiany programu opieki nad zwierzętami.pdf (291,16KB)
PDFUchwała.XLVI.347.2023.2023-05-30 w sprawie stypendiów sportowych.pdf (527,64KB)
PDFUchwała.XLVI.348.2023.2023-05-30 w sprawie stypendium Wójta Gminy za wzorowe wyniki w nauce.pdf (420,19KB)
PDFUchwała.XLVI.349.2023.2023-05-30 -w sprawie partnerstwa 307.pdf (650,23KB)
PDFUchwała.XLVI.350.2023.2023-05-30 w sprawie WPR.pdf (456,37KB)
PDFUchwała.XLVI.351.2023.2023-05-30 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.pdf (634,32KB)
PDFUchwała.XLVI.352.2023.2023-05-30 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,27MB)

XLVII SESJA:

PDFUchwała.XLVII.353.2023.2023-06-30 w sprawie wotum zaufania.pdf (183,30KB)
PDFUchwała.XLVII.354.2023.2023-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022.pdf (184,33KB)
PDFUchwała.XLVII.355.2023.2023-06-30 w sprawie absolutorium za 2022 r.pdf (184,39KB)
PDFUchwała.XLVII.356.2023.2023-06-30 w sprawie zm. regulaminu utrz. czystości i porządku.pdf (477,93KB)
PDFUchwała.XLVII.357.2023.2023-06-30 w sprawie dzierżawy.pdf (193,89KB)
PDFUchwała.XLVII.358.2023.2023-06-30 w sprawie zm. partnerstwa na 307.pdf (188,12KB)
PDFUchwała.XLVII.360.2023.2023-06-30 w sprawie uchylenia uchwały XLVI.348.2023.pdf (186,81KB)
PDFUchwała.XLVII.361.2023.2023-06-30 w sprawie zmiany budżetu.pdf (484,01KB)
PDFUchwała.XLVII.362.2023.2023-06-30 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,22MB)
PDFUchwała.XLVII.359.2023.2023-06-30 w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (197,84KB)

XLVIII SESJA:

PDFUchwała.XLVIII.363.2023.2023-07-17.w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca.pdf (205,08KB)
PDFUchwała.XLVIII.364.2023.2023-07-17 w sprawie zmiany budżetu.pdf (367,07KB)
PDFUchwała.XLVIII.365.2023.2023-07-17 w sprawie Lokalnego programu edukacji.pdf (262,04KB)

XLIX SESJA:

PDFUchwała.XLIX.366. 2023.2023-07-27 w sprawie Lokalnego Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.pdf (260,79KB)
PDFUchwała.XLIX.367.2023.2023-07-27 w sprawie zmiany budżetu.pdf (405,66KB)
PDFUchwała.XLIX.368.2023.2023-07-27 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,11MB)
PDFUchwała.XLIX.369..2023.2023-07-27 w sprawie regulaminu przyznawania stypendium.pdf (427,52KB)

L SESJA:

PDFUchwała.L.370.2023.2023-09-29 w sprawie porozumienia nauki religii 2023-09-29.pdf (187,96KB)
PDFUchwała.L.371.2023.2023-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XLV.339.2023.pdf (428,65KB)
PDFUchwała.L.372.2023.2023-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XLV.341.2023.pdf (566,07KB)
PDFUchwała.L.373.2023.2023-09-29 w sprawie zmiany uchwały nr XLV.342.2023.pdf (600,72KB)
PDFUchwała.L.375.2023.2023-09-29 w sprawie dotacji dla Parafii w Woskowicach.pdf (190,98KB)
PDFUchwała.L.374.2023.2023-09-29 w sprawie dotacji dla Parafii w Strzelcach.pdf (191,74KB)
PDFUchwała.L.376.2023.2023-09-29 w sprawie dotacji dla Parafii we Włochach.pdf (190,91KB)
PDFUchwała.L.377.2023.2023-09-29 w sprawie zmiany budżetu.pdf (1,20MB)
PDFUchwała.L.378.2023.2023-09-29 w sprawie zmiany WPF.pdf (1,31MB)

LI SESJA:

PDFUchwała.LI.379.2023.2023-10-25 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii w Siemysłowie.pdf (191,31KB)
PDFUchwała.LI.380.2023.2023-10-25 w sprawie zmiany uchwały nr L.374.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 września 2023 r.pdf (194,06KB)
PDFUchwała.LI.381.2023.2023-10-25 w sprawie zmiany uchwały nr L.375.2023 Rady Gminy Domaszowice zdnia 29września 2023r.pdf (193,47KB)
PDFUchwała.LI.382.2023.2023-10-25 w sprawie zmiany uchwały nr L.376.2023 Rady Gminy Domaszowice zdnia 29września 2023r.pdf (193,92KB)
PDFUchwała.LI.383.2023.2023-10-25 zmiana budżetu.pdf (814,19KB)
PDFUchwała.LI.384.2023.2023-10-25 zmiana WPF.pdf (1,31MB)

LII SESJA:

PDFUCHWAŁA NR LII.385.2023 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (188,54KB)
PDFUCHWAŁA NR LII.386.2023 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (188,13KB)
PDFUCHWAŁA NR LII.387.2023 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.34.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (189,01KB)
PDFUCHWAŁA NR LII.388.2023 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.21.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach (190,14KB)
PDFUCHWAŁA NR LII.389.2023 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” (286,14KB)
PDFUCHWAŁA NR LII.390.2023 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2024 rok (200,15KB)
PDFUCHWAŁA NR LII.391.2023 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2024 (186,51KB)
PDFUCHWAŁA NR LII.392.2023 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Domaszowice (283,37KB)
PDFUCHWAŁA NR LII.393.2023 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 24 listopada 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2023 rok (785,49KB)
PDFUCHWAŁA NR LII.394.2023 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 24 listopada 2023 r. o zmianie uchwały Nr XLI.320.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (1,11MB)

LIII SESJA:

PDFUchwała.LIII.395.2023.2023-12-15 w sprawie planu pracy Rady na 2024 r.pdf (551,49KB)
PDFUchwała.LIII.396.2023.2023-12-15 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (227,46KB)
PDFUchwała.LIII.397.2023.2023-12-15 w sprawie porozumienia żłobki.pdf (186,28KB)
PDFUchwała.LIII.398.2023.2023-12-15 w sprawie pokrycia kosztów gospodarki odpadami komunalnymi.pdf (185,56KB)
PDFUchwała.LIII.399.2023.2023-12-15 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.pdf (192,36KB)
PDFUchwała.LIII.400.2023.2023-12-15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji.pdf (211,56KB)
PDFUchwała.LIII.401.2023.2023-12-15 w sprawie zmiany budżetu.pdf (876,11KB)
PDFUchwała.LIII.402.2023.2023-12-15 w sprawie zmiany WPF.pdf (3,59MB)
PDFUchwała.LIII.403.2023.2023-12-15 w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.pdf (2,26MB)
PDFUchwała.LIII.404.2023.2023-12-15 w sprawie WPF na lata 2024-2039.pdf (3,81MB)

LIV SESJA:

PDFUchwała.LIV.406.2024.2024-01-26 Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.pdf (185,43KB)
PDFUchwała.LIV.407.2024.2024-01-26 Program Opieka wytchnieniowa.pdf (185,57KB)
PDFUchwała.LIV.408.2024.2024-01-26 Projekt Nie-Sami-Dzielni.pdf (190,68KB)
PDFUchwała.LIV.409.2024.2024-01-26 ekwiwalent OSP.pdf (192,16KB)
PDFUchwała.LIV.410.2024.2024-01-26 zmiana budżetu.pdf (616,13KB)
PDFUchwała.LIV.411.2024.2024-01-26 zmiana WPF.pdf (3,58MB)